نویسنده = سهیلا جوانمرد
کاربرد مدل های WRF-Chem و HYSPLIT در بررسی کانون و مسیر گرد و غبار (مورد مطالعه: طوفان گرد وغبار سپتامبر2015 در کلانشهرتهران)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 30-44

10.22034/jmas.2022.318668.1159

غلامرضا نبی بید هندی؛ سهیلا جوانمرد؛ غلامرضا زهتابیان؛ سیده معصومه موسوی


موثرترین طرحواره در بهبود عملکرد مدل WRF جهت پیش بینی بارش در منطقه شمال غرب ایران -مطالعه موردی

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 188-200

10.22034/jmas.2021.286905.1138

شقایق مرادی؛ سهیلا جوانمرد؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی؛ مریم قرایلو


امکان‌سنجی استفاده از انرژی خورشیدی در ایران با تاکید بر دشت‌های آن

دوره 2، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 335-354

سهیلا جوانمرد؛ الهام یاراحمدی؛ لیلی خزانه داری


آشکار سازی انواع ابرها با استفاده از داده های ماهواره ای بر اساس الگوریتم ISCCP در ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 130-145

سهیلا جوانمرد؛ علیمحمد نوریان؛ سحر تاجبخش؛ جواد بداق جمالی