اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار فصلنامه  علمی-پژوهشی " هواشناسی و علوم جو" توسط  انجمن علمی هواشناسی ایران،  ارتقاء سطح دانش و ارائه دستاوردهای پژوهشی در حوزه مطالعات و تحقیقات هواشناسی و علوم جو و آشنا کردن متخصصان ، کارشناسان و دانشجویان رشته های هواشناسی و علوم جوی با تحقیقات جدید در زمینه های مختلف مرتبط می باشد. به طور کلی ، نشریه هواشناسی و علوم جو اهداف زیر را مد نظر خود قرار داده است:

  • رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی در حوزه هواشناسی و علوم جو،
  • ارتقاء سطح دانش و پژوهش در زمینه‌های مرتبط با هواشناسی و علوم جو،
  • ارائه نتایج مطالعات و تحقیقات مرتبط با هواشناسی و علوم جو در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور،
  • ایجاد ارتباط میان پژوهشگران حوزه هواشناسی و علوم جو،
  • انتشار به موقع یافته‌های نوین پژوهشی در حوزه هواشناسی و علوم جو،
  • دست‌یابی به سطح کیفی مورد تأیید پایگاه های استنادی ملی(ISC) ، بین‌المللی (Scopus) و (Web of Science)  در حوزه تخصصی نشریه.

نشریه هواشناسی و علوم جو پذیرای مقالات حاصل از مطالعات و یافته‌های پژوهشی اصیل در زمینه دانش‌های مرتبط با هواشناسی و علوم جو شامل علوم، مهندسی و مدیریت هواشناسی ، علوم جوی و اقیانوس شناسی، هواشناسی کاربردی (کشاورزی، آب، محیط زیست، جاده ای، ادوات و تجهیزات ویژه هواشناسی) می باشد. 

چشم‌انداز  این نشریه، تلاش‌ در جهت ‌گسترش مرزهای‌ دانش در زمینه هواشناسی و علوم جو ، بررسی موضوعات و چالش‌های پیش رو در حوزه هواشناسی و علوم جو  و ارائه راه‎ حل‌های مناسب برای آنها، نشر یافته ‎ها، دستاوردهای نظری وکاربردی در زمینه هواشناسی و علوم جو بر پایه روش‌های پژوهشی معتبر و استاندارد و توسعه شبکه تعاملی میان محققان می باشد.