مدیر مسئول


دکتر علیمحمد نوریان دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی

هواشناسی، مهنسی برق

 • amnoorian21gmail.com

سردبیر


دکتر غلامعلی کمالی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

هواشناسی کشاورزی

 • a.kamalisrbiau.ac.ir
 • 09121209948

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرهنگ احمدی گیوی عضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

هواشناسی

اعضای هیات تحریریه


پروفسور عباسعلی علی اکبری بیدختی دانشگاه تهران، موسسه ژئوفیزیک

هواشناسی

 • bidokhtiut.ac.ir
 • 09121957179

اعضای هیات تحریریه


پروفسور بهلول علیجانی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

اقلیم شناسی سینوپتیک

اعضای هیات تحریریه


پروفسور امین علیزاده دانشگاه فردوسی

دکتری مهندسی منابع

 • alizadehum.ac.ir
 • 09151154640

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید آزادی عضو هیئت علمی پژوهشکده هواشناسی

هواشناسی مدلسازی جو و اقیانوس

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم فتاحی پژوهشکده هواشناسی

اقلیم شناسی

 • ebfat2002yahoo.com
 • 9122490315

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید حبیبی نوخندان پژوهشکده اقلیم شناسی و مرکز ملی اقلیم

اقلیم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سهیلا جوانمرد گروه پژوهشی تعدیل وضع هوا و انرژیهای تجدید پذیر، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو،

هواشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامعلی کمالی گروه هواشناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالله صداقت کردار انجمن هواشناسی

هواشناسی

 • aseda1951yahoo.com
 • 09121787737

مدیر علمی و اجرایی


دکتر سهیلا جوانمرد مدیر گروه پژوهشی تعدیل وضع هوا و انرژیهای تجدیدپذیر، پژوهشگاه هواشناسی و علو م جو، تهران، ایران

هواشناسی