درباره نشریه

 

فصلنامه هواشناسی و علو جوّ، نشریه علمی-پژوهشی انجمن علمی هواشناسی ایران است. هدف از انتشار این فصلنامه آشنا کردن متخصصان ، کارشناسان و دانشجویان رشته های هواشناسی و علوم جوی با تحقیقات جدید در زمینه های مختلف مرتبط می باشد. این نشریه در زمینه های علوم، مهندسی و مدیریت هواشناسی ، علوم جوی و اقیانوس شناسی، هواشناسی کاربردی (کشاورزی، آب، محیط زیست، جاده ای، ادوات و تجهیزات ویژه هواشناسی)  مقالات علمی- پژوهشی را منتشر می نماید. سیاست نشریه، انتخاب برترین مقالات و سرعت بخشیدن به فرآیند داوری است تا در اسرع زمان نتایج داوری به نویسندگان اعلام گردد. نویسندگان محترم می بایست مقالات خود را بصورت الکترونیکی در صفحه "ارسال مقاله" ثبت نموده و روند داوری را پی گیری نمایند. مقالات واصله پس از داوری کامل و اصلاحات لازم در صورت تائید به چاپ می رسد. این نشریه دارای رتبه علمی – پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری می باشد. هم چنین "این نشریه با احترام به قوانین در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق انتشار (Cope) می باشد و از آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."

اطلاعات نشریه:

نام نشریه: هواشناسی و علوم جو 

ناشر: انجمن علمی هواشناسی ایران

کشور محل انتشار: ایران

شروع انتشار: 1397

نوع چاپ: الکترونیکی

دوره انتشار: فصلنامه

نوع نشریه: نشریه علمی

اعتبار نشریه: علمی-پژوهشی

نوع مقالات قابل انتشار: علمی-پژوهشی

زبان مجله: فارسی و انگلیسی

رتبه سال 1401 در وزارت علوم: ج

دسترسی به مقالات: آزاد