1. مطالعه توفان‌های اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه بر مبنای شار فعالیت موج راسبی در دوره‌های خشک و تر بهاره 1387 و 1397 در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-12

فرانک بهرامی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ امیرحسین مشکوتی؛ غلامعلی کمالی


4. ارزیابی نقش بارش در بازیابی خشکسالی جریان رودخانه در حوضه کرخه

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-52

مریم شفیعی؛ جواد بذرافشان؛ پرویز ایران نژاد


5. مقایسه عملکرد مدل‌هایGP ،ANN ، BCSD و SVM در شبیه‌سازی دما

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 53-64

سید مصطفی طباطبائی؛ محمد ناظری تهرودی؛ مهدی دستورانی


6. بررسی روش های هوش مصنوعی و رگرسیونی در شبیه سازی مقادیر دمای روزانه

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 65-76

محمد ناظری تهرودی؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ محمد جواد زینلی


7. مطالعه بارشهای شدید و حدّی استان بوشهر از دیدگاه همدیدی - دینامیکی

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 77-96

زهرا راستگو؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


شماره‌های پیشین نشریه