1. مطالعه توفان‌های اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه بر مبنای شار فعالیت موج راسبی در دوره‌های خشک و تر بهاره 1387 و 1397 در ایران

فرانک بهرامی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ امیرحسین مشکوتی؛ غلامعلی کمالی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 1-12

چکیده
  در این مطالعه پارامتر شار فعالیت موج راسبی برای بررسی بودجه، مسیر و شدت امواج راسبی ورودی به خاورمیانه و ایران و ارتباط آن با بی‌هنجاری مثبت بارش کشور در آوریل و می سال 2018 استفاده شده است.دوره خشک (آوریل و می 2008)،جهت مقایسه وضعیت شار نسبت به دوره تر انتخاب گردید.از داده‌های بارش سازمان هواشناسی برای محاسبه بی‌هنجاری بارش و داده‌های ...  بیشتر

2. تغییرپذیری فرین‌های اقلیمی براساس شاخص‌های ترکیبی و امواج گرمایی در گستره حوضه های آبریز کشور

حسین اسماعیلی؛ احمد روشنی؛ فاطمه پرک

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 97-113

چکیده
  تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی اثرات بسیار زیادی بر جوامع و بوم سامانه‌ها دارد. شناسایی حوادث فرین آب و هوایی در مقیاس مکانی و زمانی، به منظور برنامه ریزی جهت کاهش آثار سوء و افزایش استراتژی های انطباق بسیار حائز اهمیت است. به همین جهت مجموعه‌ای از شاخص‌های ترکیبی و موج گرما ارائه شده توسط گروه بین المللی (ECA&D) ، به منظور ترسیم ...  بیشتر

3. تحلیل همدیدی و سنجش از دور توفان گرد و خاک تهران

شهربانو طبرستانی؛ غلامعلی کمالی؛ مجید وظیفه دوست؛ ساویز صحت کاشانی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 202-211

چکیده
  دراین مقاله رفتار طوفان همرفتی تهران مورخ 24 آوریل 2017، با ارزیابی الگوهای میان مقیاس و خرد مقیاس و فراسنج های هواشناسی مانند دما، رطوبت، فشار، نقطه شبنم، میدان باد و دید افقی شرح می دهد. این طوفان گرد و خاک به طور معمول همراه با تندی بالای باد، افت دما، افزایش دمای نقطه شبنم، افزایش فشار و در نتیجه کاهش دید رخ می دهد. همچنین تحلیل و ردیابی ...  بیشتر

4. شبیه‌سازی جریان شهری و نحوه پخش آلاینده با استفاده از مدل‌های FLUENT و WRF (مطالعه موردی خیابان امام خمینی یزد)

محمد حسین معماریان؛ شهین حاتمی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 13-24

چکیده
  جریان هوا و پراکندگی آلاینده در یک خیابان باریک در شهر یزد، با استفاده از جفت‌کردن یک مدل دینامیک سیالات محاسباتی (مدل فلوئنت) با یک مدل میان‌مقیاس جوی (WRF) بررسی عددی شده است. مدل WRF از ساعت 8 صبح، 12 ژانویه 2015 برای 72 ساعت اجرا و مدل فلوئنت برای محاسبه میدان جریان در ساعت 9 صبح، 13 ژانویه 2015  با مدل WRF جفت‌شده است که هم‌زمان با استقرار ...  بیشتر

5. واسنجی پیش‌بینی احتمالاتی بارش برونداد سامانه همادی به روش میانگین‌گیری بایزی روی ایران

مائده فتحی؛ مجید آزادی؛ غلامعلی کمالی؛ امیرحسین مشکوتی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 114-129

چکیده
  در این پژوهش، نتایج حاصل از توسعه یک سامانه همادی برای تولید پیش‌بینی احتمالاتی با استفاده از مدل WRF جهت پیش‌بینی بارش روی ایران ارائه می‌شود. سامانه همادی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد، از اجرای مدل WRF با هشت پیکر بندی فیزیکی متفاوت تشکیل شده است. برای شرایط مرزی و اولیه مدل‌ها از داده‌های جهانی GFS با تفکیک افقی 5/0 درجه ...  بیشتر

6. ارزیابی پروفیل های دمای سنجنده مادیس به کمک اندازه گیری های GPS RO در ایران

علی سام خانیانی؛ عبادت قنبری پرمهر

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 212-225

چکیده
  در سال های اخیر فنون سنجش از دور مختلفی به منظور اندازه گیری پارامترهای ساختار قائم جوّ زمین مورد استفاده قرار گرفته اند. سنجنده مادیس سوار بر ماهواره های ترا (صبح هنگام) و آکوا (عصرهنگام) قادر به تولید محصولات نمایه جوّی با تفکیک افقی بالا به صورت روزانه و در مقیاس جهانی هستند. در این مطالعه، نمایه های دمای سنجنده مادیس در سال 2015، به ...  بیشتر

7. تحلیل واگرایی شار رطوبت ازمنابع رطوبتی اطراف ایران و اثرات آن بر توزیع فضایی نابرابر بارش در نیمه جنوبی ایران

احمد روشنی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 25-38

چکیده
  توزیع نابرابر بارش در نیمه جنوبی ایران از جمله عواملی است که می تواند در پراکنش منابع آب، کشاورزی و در نهایت نابرابری های اجتماعی- اقتصادی و عدالت اجتماعی اثر گذار باشد. ،  تحلیل میزان واگرایی شار رطوبت از منابع رطوبتی در شرایط ترسالی و خشکسالی یکی از عوامل اثرگذار بر رخداد نابرابر بارش در این منطقه است. در این پژوهش از داده­های ...  بیشتر

8. آشکار سازی انواع ابرها با استفاده از داده های ماهواره ای بر اساس الگوریتم ISCCP در ایران

سهیلا جوانمرد؛ علیمحمد نوریان؛ سحر تاجبخش؛ جواد بداق جمالی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 130-145

چکیده
  در این مقاله ، به منظور آشکارسازی انواع ابرها در ایران از داده های عمق نوری ابر و فشار قله ابر سنجنده AVHRR ماهوارهNOAA و الگوریتم‌ تشخیص نوع ابر پروژه بین المللی ماهواره‌ای اقلیم‌شناسی ابر (ISCCP)، طی دوره آماری (2010-1981) استفاده شده است. روش به کار رفته ابداعی بوده و در نوع خود برای اولین بار برای ایران به کار رفته است. با استفاده از الگوریتمISCCP ...  بیشتر

9. واکاوی عوامل دینامیکی و ترمودینامیکی مؤثر بر پیدایش چرخندهای حاره‌ای در دریای عرب و عمان طی دوره 2016-2007

فائزه شجاع؛ محمود خسروی؛ علی اکبر شمسی پور

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 226-243

چکیده
  در این تحقیق عوامل محیطی بزرگ مقیاس مرتبط با وقوع چرخندهادر دریای عرب و عمان طی دوره زمانی 10 ساله (2007-2016) مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین، مؤلفه‌های مداری و نصف‌النهاری باد، نم نسبی، دما،فشار سطح دریا ودمای هوا و نم ویژه از داده‌های دوباره آنالیز شده پایگاه ECMWF استخراج شدند. مقادیر متغیرهای دینامیکی تاوایی مطلق ، برش عمودی باد ...  بیشتر

10. ارزیابی نقش بارش در بازیابی خشکسالی جریان رودخانه در حوضه کرخه

مریم شفیعی؛ جواد بذرافشان؛ پرویز ایران نژاد

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 39-52

چکیده
  این پژوهش با هدف ارزیابی نقش بارش در طی دوره‌های ترسالی و خشک‌سالی هواشناسی در بهبود خشک‌سالی‌های جریان رودخانه در حوضه کرخه در سال‌های اخیر انجام شده است. برای این منظور، از مدل جفت‌شده آب‌شناسی-سطح زمین ALSIS-HBV استفاده شد. کاربست مدل مذکور در دوره­های دست‏کاری‏نشده (دوره­ای که سامانه فقط از عوامل طبیعی تأثیر می­گیرد) ...  بیشتر

11. بررسی همگنی میانگین سالانه سرعت باد در ایستگاه‌های هواشناسی ایران

محمد مرادی؛ عباس رنجبر؛ ابراهیم فتاحی؛ فاطمه رحیمزاده

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 146-162

چکیده
  در این مقاله با استفاده از آزمون‌های انحرافات تجمعی و نرمال استاندارد، همگنی میانگین سالانه سرعت باد 31 ایستگاه همدیدی واقع در مراکز استانها، در دوره آماری 2015-1981 بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون انحرافات تجمعی، همگنی داده‌ها را فقط در ایستگاه‌های اهواز، اردبیل، قزوین و اصفهان تایید نمود. نتایج حاصل از دسته‌بندی ایستگاه‌ها بر اساس ...  بیشتر

12. واکاوی روند دمایی و تحلیل چرخه‌های میانگین دمای سالانه غرب کشور

محمد کمانگر؛ زهرا حجازی زاده؛ علیرضا کربلایی دریی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 244-257

چکیده
  تحلیل و مدل‌سازی دقیق سری‌های زمانی دما یکی از چالش‌های مهم در پیش‌بینی رفتار اقلیم و به‌تبع آن تأثیر بر شرایط آینده محیطی و اقتصادی- اجتماعی است. سری‌های زمانی اقلیمی پیچیده و غیر ایستا هستند. در این تحقیق تلاش شده تا رفتار میانگین طولانی‌مدت (تغییر) و نوسانی (تغییرپذیری) دما در غرب ایران ارزیابی و تحلیل گردد. بنابراین ابتدا مدل‌سازی ...  بیشتر

13. مقایسه عملکرد مدل‌هایGP ،ANN ، BCSD و SVM در شبیه‌سازی دما

سید مصطفی طباطبائی؛ محمد ناظری تهرودی؛ مهدی دستورانی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 53-64

چکیده
       در این پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد مدل­های شبیه­سازی از چهار روش GP، ANN، BCSD و SVM استفاده شد. مدل­سازی بر اساس داده­های بزرگ مقیاس مدل­های گردش عمومی جو و دمای میانگین روزانه ایستگاه سینوپتیک اهواز در دوره 2004-1971 انجام شد و ارزیابی هر مدل بر اساس معیارهای ضریب همبستگی و خطای مدل­سازی بین داده­های مشاهداتی و ...  بیشتر

14. مطالعه بارش‌های همرفتی کوتاه مدت منجر به رخداد سیل در‌ منطقه کن و سیجان (مطالعه موردی: 28 تیرماه 1394)

عباس رنجبر؛ سحر تاجبخش؛ محمد مرادی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 163-176

چکیده
  در 28 تیر1394ریزش بارش‌های بسیار شدید‌ همرفتی در مدت زمان بسیار کوتاهی منجر به وقوع سیل مهیبی در منطقه کن و سیجان شد. شدت زیاد بارش در مساحت کوچک از عوامل اصلی رخداد این سیل مخرب بود. برای بررسی این بارش‌های همرفتی از داده‌های دیدبانی، محصولات رادار، نقشه‌های هواشناسی و برای شبیه­سازی بارش از مدل WRF‌‌ استفاده شد. مدل با سه دامنه تو ...  بیشتر

15. بهینه‌سازی مقادیر باقی‌مانده مدل‌های تلفیقی سری زمانی و ارائه مدل ARMA-ACA-ARCH

محمد ناظری تهرودی؛ یوسف رمضانی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 258-271

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی دو مدل خطی و غیرخطی ARMA و ARCH در مدل‌سازی مقادیر دمای بیشینه و کمینه ایستگاه سینوپتیک بیرجند در دوره آماری 2005-1961 و در نهایت ارائه مدل‌های هیبریدی ARMA-ARCH و ARMA-ACA-ARCH جهت مدل‌سازی این مقادیر می‌باشد. این مطالعه با نگرشی نو در زمینه مدل‌سازی مقادیر باقی‌مانده مدل‌های خطی سری زمانی، دقت مدل‌سازی مقادیر دمای کمینه ...  بیشتر

16. بررسی روش های هوش مصنوعی و رگرسیونی در شبیه سازی مقادیر دمای روزانه

محمد ناظری تهرودی؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ محمد جواد زینلی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 65-76

چکیده
  پیش‌بینی تغییرات آب و هوایی کره زمین با استفاده از مقادیر ثبت شده در دوره آماری حاضر نیازمند روشی دقیق بوده که بتوان نوسانات این تغییرات را به­خوبی شناسایی کرده و با الگوگیری از این تغییرات مقادیر پارامتر مورد نظر را برای سال­ها و یا دوره­های آینده پیش‌بینی نمود. در این مطالعه شش مدل رگرسیون چند متغیره، ANN، SVR، ANFIS، SVM و GP جهت ریزمقیاس ...  بیشتر

17. بررسی همدیدی و شبیه‌سازی توفان خاک استان خوزستان در بهمن ماه سال 1395

سارا کرمی؛ نسیم حسین حمزه؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ معصومه موسوی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 177-189

چکیده
  هر ساله وقوع رخدادهای گردوخاک ساکنان بخش‌های وسیعی از کشور از جمله استان خوزستان را با مشکلات جدی مواجه می کند. در روزهای 7 تا 10 بهمن ماه سال 1395، وقوع هم زمان پدیده گردوخاک و بارش باران در شهر اهواز  منجر به قطع برق و به دنبال آن آب در این شهر به مدت دو شبانه­روز و لغو پرواز هواپیماها گردید. بررسی نقشه‏های همدیدی نشان می‌دهد ...  بیشتر

18. ارزیابی تغییرات شاخص‌های‌چرخندگی روزانه در شمال‌غرب ایران در دوره 2010-1961 میلادی و بررسی روند تغییرات میدان‌های دما و بارش

آرمین نیکخواه؛ امیرحسین مشکوتی؛ غلامعلی کمالی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 286-272

چکیده
  شاخص چرخندگی برای تعیین چرخندی یا واچرخندی بودن گردش جوی (جریان) و گسترۀ تأثیرگذاری آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر این اساس پنج نوع مختلف گردش جوی شامل حاشیه ناوه، خط ناوه، زین ارتفاعی یا الگوی ناشناخته، حاشیه پشته و خط پشته بر مبنای انحنای پربند ارتفاع ژئوپتانسیلی تعیین و سری زمانی این شاخص در مقیاس روزانه تولید شد. پوشش مکانی ...  بیشتر

19. مطالعه بارشهای شدید و حدّی استان بوشهر از دیدگاه همدیدی - دینامیکی

زهرا راستگو؛ عباس رنجبر سعادت آبادی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 77-96

چکیده
  دراین پژوهش ابتدا با استفاده ازداده های بارندگی  8 ایستگاه هواشناسی طی یک دوره آماری 14 ساله (1393- 1380) و بکارگیری شاخص پایه صدک، حداقل مقدار باران در بارش های شدید و حدی به ترتیب  8/42  و 2 /84 میلیمتر تعیین گردید. از مجموع 612 روز بارانی، روزهایی که حداقل در 30 درصد ایستگاه های استان بارش شدید و یا حدی رخ داده است،13 روز تعیین شد که با در ...  بیشتر

20. پس ‌پردازش خروجی مدل WRF به روش میانگین لغزان برای دما، دمای نقطه شبنم، دمای بیشینه و دمای کمینه، در ایستگاه هواشناسی فرودگاه رشت
دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 190-201

چکیده
       پیش­بینی دقیق کمیت­های هواشناسی همیشه جزو چالش­های مورد اهمیت بوده است. خروجی­های خام مدل­های عددی هواشناسی(DMO) همواره شامل خطاهای تصادفی و سیستماتیک هستند که باعث کاهش دقت پیش­بینی­ها می­شود. با استفاده از روش­های پس­پردازش بر روی خروجی خام مدل­ها می­توان خطاهای سیستماتیک را کاهش داده و به بهبود ...  بیشتر

21. شبیه سازی جت سطوح پایین(‏LLJ‏) توسط طرح واره های مختلف لایه مرزی مدل ‏WRF_Chem‏ در ‏گردوخاک محلی استان خوزستان

الهام مبارک حسن؛ پروین غفاریان

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 287-303

چکیده
  جت های سطوح پایین در شکل گیری توفان های گردوخاک در مناطق خشک نقش کلیدی دارند. هدف از ‏این مطالعه بررسی توانایی مدل ‏WRF_Chem‏ در شبیه سازی جت سطوح پایین و تعیین معیارهای آن در شکل گیری ‏گردوخاک محلی استان خوزستان می باشد. به این منظور گردوخاک رخ داده در طی روزهای 13 و 14 مارس 2012 ‏انتخاب شد. ساختار همدیدی و میدان باد با استفاده از داده ...  بیشتر

22. اثرات اقلیم وآلودگی های محیطی برشبکه های برق دراستان خوزستان

مرضیه شاهسوندی؛ جعفر مرشدی؛ علیرضا شکیبا؛ منیژه ظهوریان پردل

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 305-317

چکیده
  چکیده اگرچه بروزپدپده گردوغباروریزگردها، سابقه دیرینه‌ای دراستان خوزستان دارد ولی دردهه ی اخیر، یکی از مناطق قابل تامل ازاین نظر به ویژه درفصول بهارو تابستان می باشدکه پیامدهای منفی ناگواری به دنبال داشته که از بین آنها می توان به اختلال درسیستم های برق رسانی،کوتاهی عمرتجهیزات توزیع، خوردگی، آتش سوزی، شکسته شدن مقره ها وزیان ...  بیشتر

23. ارزیابی تغییرات مکانی، روند و توزیع فراوانی مقادیر دمای آب در جنوب دریای خزر در فصل گرم

امید بیرقدار کشکولی؛ محمد قدمی؛ رضا مدرس

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 318-325

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی الگوی مکانی میانگین، روند تغییرات زمانی و توزیع فراوانی دمای سطحی آب در فصل گرم و همچنین رویدادهای فرین در بخش جنوبی دریای خزر در بازه زمانی 2016-1982 با استفاده از داده های ماهواره ای طولانی مدت با وضوح بالا می باشد. دامنه تغییرات میانگین دمای فصل گرم در دریای خزر بین 6/27-25 درجه سانتیگراد است. بالاترین و پایین ...  بیشتر

24. طبقه بندی اقلیمی با تاکید بر تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای مطالعه‌ی موردی کارون بزرگ

امیر گندم کار؛ ایران صالحوند؛ ابراهیم فتاحی

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 326-342

چکیده
  شناسایی عوامل و عناصر اصلی سازنده اقلیم هر منطقه‌ای می‌تواند در تعیین پتانسیل‌های اقلیمی آن منطقه بسیار موثر واقع شود. در این مطالعه برای پهنه‌بندی اقلیمی حوضه‌ی کارون از داده‌های 32 ایستگاه سینوپتیک و 34 عنصر اقلیمی جهت تحلیل عاملی، از سه عنصر دما ، بارش و تبخیر وتعرق جهت شاخص تورنت وایت و دو عنصر دما و بارش برای شاخص دمارتن استفاده ...  بیشتر

25. ارزیابی و کارایی مدل‌های برآورد تابش خورشیدی در مقیاس روزانه در شهرستان اهواز

زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی؛ رضا شجاعی

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 343-350

چکیده
  استفاده از تابش خورشیدی (Rs) در بسیاری از علوم مخصوصاً کشاورزی و آبیاری کاربرد فراوانی دارد. یکی از راه‌های تخمین تابش خورشیدی استفاده از مدل‌های تجربی می‌باشد. در این تحقیق از 6 مدل انگستروم-پرسکات پیشنهادی توسط فائو، انگسترم-پروسکات واسنجی شده توسط سپاسخواه و کاشفی پور، انگسترم-پروسکات واسنجی شده در این مطالعه، مدل گلور-مک کلوت، ...  بیشتر