مدیر مسئول


دکتر علیمحمد نوریان دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی

هواشناسی، مهنسی برق

 • amnoorian21gmail.com

سردبیر


دکتر غلامعلی کمالی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

هواشناسی کشاورزی

 • a.kamalisrbiau.ac.ir
 • 09121209948

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرهنگ احمدی گیوی موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

هواشناسی

 • ahmadigut.ac.ir
 • 09123905267

اعضای هیات تحریریه


پروفسور عباسعلی علی اکبری بیدختی دانشگاه تهران، موسسه ژئوفیزیک

هواشناسی

 • bidokhtiut.ac.ir
 • 09121957179

اعضای هیات تحریریه


پروفسور بهلول علیجانی دانشگاه خوارزمی

آب و هواشناسی

 • alijanikhu.ac.ir
 • 09121304541

اعضای هیات تحریریه


پروفسور امین علیزاده دانشگاه فردوسی

دکتری مهندسی منابع

 • alizadehum.ac.ir
 • 09151154640

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید آزادی پژوهشکده هواشناسی

هواشناسی مدلسازی جو و اقیانوس

 • azadi68hotmail.com
 • 09127054765

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم فتاحی پژوهشکده هواشناسی

اقلیم شناسی

 • ebfat2002yahoo.com
 • 9122490315

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید حبیبی نوخندان پژوهشکده اقلیم شناسی و مرکز ملی اقلیم

اقلیم شناسی

 • habibi3558gmail.com
 • 09151151207

اعضای هیات تحریریه


دکتر سهیلا جوانمرد گروه پژوهشی تعدیل وضع هوا و انرژیهای تجدید پذیر، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو،

هواشناسی

 • sohailajavanmard2018gmail.com
 • 09126166068

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامعلی کمالی گروه هواشناسی

 • a.kamalisrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالله صداقت کردار انجمن هواشناسی

هواشناسی

 • aseda1951yahoo.com
 • 09121787737