فصلنامه هواشناسی و علوم جوّ، نشریه علمی-پژوهشی انجمن علمی هواشناسی ایران است. هدف از انتشار این فصلنامه آشنا کردن متخصصان ، کارشناسان و دانشجویان رشته های هواشناسی و علوم جوی با تحقیقات جدید در زمینه های مختلف مرتبط می باشد. این نشریه در زمینه های علوم، مهندسی و مدیریت هواشناسی ، علوم جوی و اقیانوس شناسی، هواشناسی کاربردی (کشاورزی، آب، محیط زیست، جاده ای، ادوات و تجهیزات ویژه هواشناسی)  مقالات علمی- پژوهشی را منتشر می نماید. سیاست نشریه، انتخاب برترین مقالات و سرعت بخشیدن به فرآیند داوری است تا در اسرع زمان نتایج داوری به نویسندگان اعلام گردد. نویسندگان محترم می بایست مقالات خود را بصورت الکترونیکی در صفحه "ارسال مقاله" ثبت نموده و روند داوری را پی گیری نمایند. مقالات واصله پس از داوری کامل و اصلاحات لازم در صورت تائید به چاپ می رسد. این نشریه دارای رتبه علمی – پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری می باشد.

1. بررسی بارش‌های همرفتی کوتاه مدت منجر به رخداد سیل در‌ منطقه کن و سیجان (مطالعه موردی: 28 تیرماه 1394)

عباس رنجبر؛ محمد مرادی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2020.130878

چکیده
  در 28 تیر1394ریزش بارش‌های بسیار شدید‌ همرفتی در مدت زمان بسیار کوتاهی منجر به وقوع سیل مهیبی در منطقه کن و سیجان شد. شدت زیاد بارش در مساحت کوچک از عوامل اصلی رخداد این سیل مخرب می‌باشد. برای بررسی این بارش‌های همرفتی از داده‌های دیدبانی، محصولات رادار، نقشه‌های هواشناسی و برای شبیه‌سازی بارش از مدل WRF‌‌ استفاده شد. مدل با سه دامنه ...  بیشتر

2. کارایی معادلات دینامیکی جو در پایش بارش‌های سنگین و فراگیر غرب ایران

تهمینه چهره آرا؛ علیرضا حسینی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 15-32

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2020.130879

چکیده
  به منظوردرک ساختار دینامیک جو در زمان رخداد بارش های سنگین غرب ایران از دو پایگاه داده استفاده شد. ابتدا با بررسی 14 ایستگاه همدیدی سازمان هواشناسی کشور واقع در منطقه طی سال های 1990 تا 2012 بارش های فراگیر با بیش از 20 میلی متر در منطقه استخراج شد. در گام بعدی با مراجعه به تارنمای مرکز اروپایی پیش بینی میان مدت جوی(ECMWF) با تفکیک افقی 0.125×0.125 ...  بیشتر

3. پیش بینی تغییرات بارش در غرب کشور با استفاده از مدل‌ ریزمقیاس گردانی SDSM و سناریوهای واداشت تابشی

محمد لطفی؛ غلامعلی کمالی؛ امیرحسین مشکوتی؛ وحید ورشاویان

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 33-44

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2020.130880

چکیده
  پیش بینی تغییرات بارش جهت اطلاع از میزان تغییرات آن در آینده و در نظر گرفتن تمهیدات لازم جهت تعدیل اثرات سوء ناشی از تغییرات اقلیمی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا در این پژوهش به پیش‌بینی تغییرات بارش در غرب کشور پرداخته شد. بدین منظور از داده‌های مدل CanESM2 تحت سه سناریوی RCP2.6 ، RCP4.5 و RCP8.5 با کاربست مدل ریزمقیاس گردانی SDSM بهره گرفته ...  بیشتر

4. واکاوی الگوی بادهای غالب فصل گرم در دشت‌های ایران مرکزی

نیما فریدمجتهدی؛ سمانه نگاه؛ قاسم عزیزی؛ فرامرز خوش اخلاق

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 45-62

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2020.130881

چکیده
  تحلیل نقشه‌های باد 10 متری درطی دوره 30ساله در ماه‌های گرم سال بر روی دشت‌های داخلی ایران (مرکز، شرق و جنوب‌شرقی) با استفاده از داده‌های بانک داده‌ای ECMWF با تفکیک مکانی 125/0 درجه در راستای طول و عرض جغرافیایی، مبین شکل‌گیری سه الگوی مشخص باد است. این مطالعه براساس داده‌ها با تفکیک مناسب‌تر، در مجموع سه الگوی باد در این پهنه جغرافیایی ...  بیشتر

5. بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی آینده بر وضعیت دما و بارش (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد طرق مشهد)

مجتبی سرابی؛ محمد تقی دستورانی؛ آذر زرین

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 63-83

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2021.278862.1129

چکیده
  این مطالعه به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر میزان پارامترهای دما و بارش حوضه آبخیز سد طرق با استفاده از ترکیب وزنی چهار مدل AOGCM از پروژه مقایسه مدل‌های جفت‌شده فاز ششم(CMIP6) تحت سه سناریو SSP1-2.6 SSP3-7.0, و SSP5-8.5 برای یک دوره پایه (2012-1993) و چهار دوره آینده می پردازد. در ابتدا به منظور راست‌آزمایی مدل‌ها از چند سنجه آماری و همچنین ضریب همبستگی برای ...  بیشتر

6. تاثیر گرمایش جهانی بر محتوای رطوبتی سامانه های بارش زای غرب ایران

مازیار محمدی؛ محمد سلیقه؛ مهری اکبری

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 84-97

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2020.130883

چکیده
  برای انجام این پژوهش ابتدا داده‌های بارش چهار ایستگاه سینوپتیک مربوط به غرب ایران طی بازه زمانی 2018-1979 در ماه‌های ژانویه، فوریه، مارس، اکتبر، نوامبر و دسامبر از سازمان هواشناسی کشور اخذ و بر اساس آستانه صدک نود و پنجم، شدیدترین بارش-های 24 ساعته‌ی هر ایستگاه در هر ماه مشخص گردید. در ادامه برای روز‌هایی که بارش ‌های شدید رخ داده است ...  بیشتر

1. واکاوی آماری و طیفی سرعت باد در حاشیه هامون جازموریان در جنوب شرق ایران(مطالعه موردی: ایستگاه ایرانشهر)

حمید نظری پور؛ زرخاتون شه بخش؛ محمدرضا پودینه؛ محمود خسروی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2020.130882

چکیده
  در این مطالعه به بررسی روند و نوسانات حاکم بر سرعت باد ایستگاه ایرانشهر در حاشیه شرقی هامون جازموریان در جنوب شرق ایران پرداخته شده است. برای این منظور از آمار روزانه سرعت باد برای دوره 30 ساله از 1991 تا 2020 استفاده گردیده است. برای تحلیل روند از روش رگرسیون خطی ساده و برای تحلیل چرخه‌ها و جهش سرعت باد از تحلیل طیفی و آزمون همگنی نرمال ...  بیشتر

پذیرش مقاله

فصلنامه هواشناسی و علوم جوّ، نشریه علمی-پژوهشی انجمن علمی هواشناسی ایران است. این نشریه در زمینه های علوم، مهندسی و مدیریت هواشناسی ، علوم جوی و اقیانوس شناسی، هواشناسی کاربردی (کشاورزی، آب، محیط زیست، جاده ای، ادوات و تجهیزات ویژه هواشناسی) مقالات علمی- پژوهشی را پذیرش و پس از داوری سریع منتشر می نماید. این نشریه دارای رتبه علمی – پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری می باشد.