فصلنامه هواشناسی و علوم جوّ، نشریه علمی-پژوهشی انجمن علمی هواشناسی ایران است. هدف از انتشار این فصلنامه آشنا کردن متخصصان ، کارشناسان و دانشجویان رشته های هواشناسی و علوم جوی با تحقیقات جدید در زمینه های مختلف مرتبط می باشد. این نشریه در زمینه های علوم، مهندسی و مدیریت هواشناسی ، علوم جوی و اقیانوس شناسی، هواشناسی کاربردی (کشاورزی، آب، محیط زیست، جاده ای، ادوات و تجهیزات ویژه هواشناسی)  مقالات علمی- پژوهشی را منتشر می نماید. سیاست نشریه، انتخاب برترین مقالات و سرعت بخشیدن به فرآیند داوری است تا در اسرع زمان نتایج داوری به نویسندگان اعلام گردد. نویسندگان محترم می بایست مقالات خود را بصورت الکترونیکی در صفحه "ارسال مقاله" ثبت نموده و روند داوری را پی گیری نمایند. مقالات واصله پس از داوری کامل و اصلاحات لازم در صورت تائید به چاپ می رسد. این نشریه دارای رتبه علمی – پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری می باشد. هم چنین "این نشریه با احترام به قوانین در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (Cope)می باشد و از آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."  

مقاله پژوهشی
1. واکاوی آماری و طیفی سرعت باد در حاشیه هامون جازموریان در جنوب شرق ایران(مطالعه موردی: ایستگاه ایرانشهر)

حمید نظری پور؛ زرخاتون شه بخش؛ محمدرضا پودینه؛ محمود خسروی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 294-309

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2020.130882

چکیده
  در این مطالعه به بررسی روند و نوسانات حاکم بر سرعت باد ایستگاه ایرانشهر در حاشیه شرقی هامون جازموریان در جنوب شرق ایران پرداخته شده است. برای این منظور از آمار روزانه سرعت باد برای دوره 30 ساله از 1991 تا 2020 استفاده گردیده است. برای تحلیل روند از روش رگرسیون خطی ساده و برای تحلیل چرخه‌ها و جهش سرعت باد از تحلیل طیفی و آزمون همگنی نرمال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سیلاب و هیدرولوژی
2. اثر تغییر اقلیم آینده بر پاسخ هیدرولوژیک در حوضه آبخیز سد طرق مشهد

مجتبی سرابی؛ محمد تقی دستورانی؛ آذر زرین

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 310-330

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2021.297763.1149

چکیده
  این مطالعه به بررسی اثر تغییر اقلیم بر وضعیت سیلاب حوضه آبخیز سد طرق با استفاده از ترکیب چهار مدل گردش کلی (GCM) از پروژه مقایسه مدل‌های جفت‌شده فاز ششم (CMIP6) تحت سناریوهای SSP1-2.6، SSP3-7.0 و SSP5-8.5 و مدل هیدرولوژیکی و نیمه‌توزیعی HEC-HMS برای دو دوره آینده 2040-2021 و 2060-2041 می‌پردازد. در ابتدا عملکرد مدل‌های گردش کلی در دوره تاریخی 2012-1993 با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقلیم شناسی
3. الگوهای کم ارتفاع بریده در ایران

حسین رضایی؛ قاسم عزیزی؛ محمد مرادی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 331-348

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2021.298615.1150

چکیده
  کم‌فشارهای‌بریده، سیستمهای کم‌فشار‌ در سطوح میانی هستند که در نتیجه تغییرات نصف‌النهاری جریانهای رودباد ایجاد شده‌اند. هدف از این پژوهش بررسی الگو‌های مختلف کم‌فشار‌بریده در ایران است. لذا در این مطالعه، برای یک دوره 40 ساله 2015-1976 الگو‌های کم‌فشارهای‌بریده و بارش‌های مرتبط با آنها بررسی گردید. برای شناسایی کم‌فشارهای‌بریده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تغییر اقلیم
4. پیش‌نگری و پهنه‌بندی فراسنج‌های اقلیمی حوضه آبریز کارون در دوره‌های آتی با استفاده از ریزگردانی خروجی مدل HadGEM2-ES

حسین بهزادی کریمی؛ غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی؛ کمال امیدوار

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 349-374

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2021.299054.1151

چکیده
  گرمایش جهانی ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای در دهه‌های اخیر، موجب تغییر در فراسنج های اقلیمی شده است. در این مطالعه، اثرات احتمالی تغییر اقلیم بر مقادیر دمای حداقل، حداکثر و بارش حوضه آبریز کارون بررسی شد. بدین منظور، داده‌های خروجی مدل HadGEM2-ES تحت سناریوهایRCPs توسط مدل LARS-WG6 ریزمقیاس شدند و چشم‌انداز آتی تغییرات دما و بارش طی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقلیم شناسی
5. تحلیل جزیره گرمایی و بررسی روند غیرخطی تغییرات دمای 130 ساله مشهد

محبوبه فرزندی؛ حجت رضائی-پژند؛ بهاره میرکماندار

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 375-389

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2021.296910.1148

چکیده
  جزیره گرمایی شهری برآمده از افزایش درجه‌ی حرارت برخی شهرها در مقایسه با حومه شهر یا محدوده‌های روستایی نزدیکشان است. چنین پدیده‌ای از مخاطرات محیطی تلقی می‌شود و مشکلات فراوانی دارد. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی روند غیرخطی و تحلیل نقاط شکست دمای 130ساله مشهد با روش‌های وابستگی خاکستری و رگرسیون مارس وهمچنین مقایسه با ایستگاه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تغییر اقلیم
6. ارزیابی خشکسالی به کمک شاخص بارش استاندارد و الگوریتم جنگل تصادفی

رمضان واقعی؛ زینب ترابی؛ علیرضا قائمی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1399، صفحه 390-405

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2021.302576.1153

چکیده
  خشکسالی باعث تشدید بحران آب و ایجاد خسارت های جبران ناپذیر به جوامع می‌شود. در سال های اخیر استفاده از روش های یادگیری ماشین در ارزیابی خشکسالی مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف این تحقیق، ارزیابی خشکسالی در شهرهای زابل و زاهدان طی بازه زمانی (2020-1990) است که برای این منظور شاخص بارش استاندارد (SPI) در مقیاس فصلی و سالانه، تحلیل خودهمبستگی ...  بیشتر

1. مطالعه توفان‌های اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه بر مبنای شار فعالیت موج راسبی در دوره‌های خشک و تر بهاره 1387 و 1397 در ایران

فرانک بهرامی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ امیرحسین مشکوتی؛ غلامعلی کمالی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 1-12

چکیده
  در این مطالعه پارامتر شار فعالیت موج راسبی برای بررسی بودجه، مسیر و شدت امواج راسبی ورودی به خاورمیانه و ایران و ارتباط آن با بی‌هنجاری مثبت بارش کشور در آوریل و می سال 2018 استفاده شده است.دوره خشک (آوریل و می 2008)،جهت مقایسه وضعیت شار نسبت به دوره تر انتخاب گردید.از داده‌های بارش سازمان هواشناسی برای محاسبه بی‌هنجاری بارش و داده‌های ...  بیشتر

2. مطالعه بارشهای شدید و حدّی استان بوشهر از دیدگاه همدیدی - دینامیکی

زهرا راستگو؛ عباس رنجبر سعادت آبادی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 77-96

چکیده
  دراین پژوهش ابتدا با استفاده ازداده های بارندگی  8 ایستگاه هواشناسی طی یک دوره آماری 14 ساله (1393- 1380) و بکارگیری شاخص پایه صدک، حداقل مقدار باران در بارش های شدید و حدی به ترتیب  8/42  و 2 /84 میلیمتر تعیین گردید. از مجموع 612 روز بارانی، روزهایی که حداقل در 30 درصد ایستگاه های استان بارش شدید و یا حدی رخ داده است،13 روز تعیین شد که با در ...  بیشتر

3. ارزیابی نقش بارش در بازیابی خشکسالی جریان رودخانه در حوضه کرخه

مریم شفیعی؛ جواد بذرافشان؛ پرویز ایران نژاد

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 39-52

چکیده
  این پژوهش با هدف ارزیابی نقش بارش در طی دوره‌های ترسالی و خشک‌سالی هواشناسی در بهبود خشک‌سالی‌های جریان رودخانه در حوضه کرخه در سال‌های اخیر انجام شده است. برای این منظور، از مدل جفت‌شده آب‌شناسی-سطح زمین ALSIS-HBV استفاده شد. کاربست مدل مذکور در دوره­های دست‏کاری‏نشده (دوره­ای که سامانه فقط از عوامل طبیعی تأثیر می­گیرد) ...  بیشتر

4. مقایسه عملکرد مدل‌هایGP ،ANN ، BCSD و SVM در شبیه‌سازی دما

سید مصطفی طباطبائی؛ محمد ناظری تهرودی؛ مهدی دستورانی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 53-64

چکیده
       در این پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد مدل­های شبیه­سازی از چهار روش GP، ANN، BCSD و SVM استفاده شد. مدل­سازی بر اساس داده­های بزرگ مقیاس مدل­های گردش عمومی جو و دمای میانگین روزانه ایستگاه سینوپتیک اهواز در دوره 2004-1971 انجام شد و ارزیابی هر مدل بر اساس معیارهای ضریب همبستگی و خطای مدل­سازی بین داده­های مشاهداتی و ...  بیشتر

5. شبیه‌سازی جریان شهری و نحوه پخش آلاینده با استفاده از مدل‌های FLUENT و WRF (مطالعه موردی خیابان امام خمینی یزد)

محمد حسین معماریان؛ شهین حاتمی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 13-24

چکیده
  جریان هوا و پراکندگی آلاینده در یک خیابان باریک در شهر یزد، با استفاده از جفت‌کردن یک مدل دینامیک سیالات محاسباتی (مدل فلوئنت) با یک مدل میان‌مقیاس جوی (WRF) بررسی عددی شده است. مدل WRF از ساعت 8 صبح، 12 ژانویه 2015 برای 72 ساعت اجرا و مدل فلوئنت برای محاسبه میدان جریان در ساعت 9 صبح، 13 ژانویه 2015  با مدل WRF جفت‌شده است که هم‌زمان با استقرار ...  بیشتر

پذیرش مقاله

فصلنامه هواشناسی و علوم جوّ، نشریه علمی-پژوهشی انجمن علمی هواشناسی ایران است. این نشریه در زمینه های علوم، مهندسی و مدیریت هواشناسی ، علوم جوی و اقیانوس شناسی، هواشناسی کاربردی (کشاورزی، آب، محیط زیست، جاده ای، ادوات و تجهیزات ویژه هواشناسی) مقالات علمی- پژوهشی را پذیرش و پس از داوری سریع منتشر می نماید. این نشریه دارای رتبه علمی – پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری می باشد.

ابر واژگان

نشریات مرتبط