فصلنامه هواشناسی و علوم جوّ، نشریه علمی-پژوهشی انجمن علمی هواشناسی ایران است. هدف از انتشار این فصلنامه آشنا کردن متخصصان ، کارشناسان و دانشجویان رشته های هواشناسی و علوم جوی با تحقیقات جدید در زمینه های مختلف مرتبط می باشد. این نشریه در زمینه های علوم، مهندسی و مدیریت هواشناسی ، علوم جوی و اقیانوس شناسی، هواشناسی کاربردی (کشاورزی، آب، محیط زیست، جاده ای، ادوات و تجهیزات ویژه هواشناسی)  مقالات علمی- پژوهشی را منتشر می نماید. سیاست نشریه، انتخاب برترین مقالات و سرعت بخشیدن به فرآیند داوری است تا در اسرع زمان نتایج داوری به نویسندگان اعلام گردد. نویسندگان محترم می بایست مقالات خود را بصورت الکترونیکی در صفحه "ارسال مقاله" ثبت نموده و روند داوری را پی گیری نمایند. مقالات واصله پس از داوری کامل و اصلاحات لازم در صورت تائید به چاپ می رسد. این نشریه دارای رتبه علمی – پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری می باشد. هم چنین "این نشریه با احترام به قوانین در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (Cope)می باشد و از آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید."  

 

اطلاعیه

بر اساس  مصوبه موجود نشریه صدور نامه پذیرش مقاله به صورت دستی ممنوع می باشد. بدیهی است کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش یا رد، و در نهایت انتشار مقالات می بایست از طریق سایت مجله صورت پذیرد. هم چنین در حال حاضر، بر اساس مصوبه نشریه هزینه ای در رابطه با فرآیند داوری و چاپ مقالات دریافت نمی گردد.

 

مقاله پژوهشی هواشناسی همدیدی
ارزیابی تأثیر پرو‍ژه های باروری ابرها در افزایش میزان بارندگی (مطالعه موردی : استان اصفهان)

محمد تقی دستورانی؛ زهرا محمدی مقدم؛ امیر اسماعیل پور زرمهری؛ منصوره سید حسنی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2021.311451.1156

چکیده
  یکی از حساس ترین مراحل کار پروژه‌های افزایش بارش به وسیله باروری ابرها پاسخ به سؤال میزان راندمان باروری یا مقدار آب اضافی استحصالی در اثر اجرای پروژه باروری ابرهاست. در این تحقیق جهت ارزیابی این نوع پروژه‌ها از نظر میزان آب استحصالی در اثر اجرای آن در استان اصفهان در سال آبی 88-87، از دو روش کنترل شناور وکنترل ثابت استفاده‌گردیده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سیلاب و هیدرولوژی
سامانه پیش‌بینی و هشدار بارش شدید در حوضه‌ چالدران

سکینه خان سالاری؛ ابراهیم فتاحی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ مهدی رهنما

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 15-29

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2021.314876.1157

چکیده
  یکی از مناطق سیل‌خیز در کشور ایران منطقه چالدران واقع در شمال‌غربِ استان آذربایجان غربی می‌باشد. بر این اساس هدف این پژوهش طراحی و اجرای سامانه پیش‌بینی و هشدار بارش شدید در حوضه رودخانه‌ای منتهی به چالدران با کاربست مدل عددی پیش‌بینی وضع هوا می‌باشد. بنابراین در این مطالعه بر اساس رسم منحنی‌های هم توفان و تعیین حجم بارش و منحنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط زیست
کاربرد مدل های WRF-Chem و HYSPLIT در بررسی کانون و مسیر گرد و غبار (مورد مطالعه: طوفان گرد وغبار سپتامبر2015 در کلانشهرتهران)

غلامرضا نبی بید هندی؛ سهیلا جوانمرد؛ غلامرضا زهتابیان؛ سیده معصومه موسوی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 30-44

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2022.318668.1159

چکیده
  گزارش های سازمان های هواشناسی و حفاظت محیط زیست نشان می دهد که کلانشهر تهران نیز از این پدیده بی بهره نیوده است. به عنوان نمونه، این کلانشهر در طوفان رخ داده در روز های اول تا سوم سپتامبرسال 2015، به شدت تحت تاثیر بوده است. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسایی کانون های گرد و غبار کلانشهر تهران در روزهای طوفانی مذکور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی همدیدی
تحلیل همدید پدیدة تگرگ در شمال غرب ایران بر مبنای شاخص‌های ناپایداری

برومند صلاحی؛ محمود بهروزی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 45-66

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2022.320254.1160

چکیده
  در این پژوهش، وقوع تگرگ در شمال غرب ایران بر مبنای شاخص‌های ناپایداری تحلیل گردید. بدین منظور، کدهای هواشناسی مربوط به تگرگ (27، 87، 89، 96 و 99) در سال‌های 1995 تا 2018 استخراج و بهصورت آماری مورد بررسی قرار گرفت. برای الگوبندی تگرگ، از شاخص‌های ناپایداری نظیر CAPE، LI، KI، TTI، L.C.L، PW و SWEAT استفاده شد. برای روزهای وقوع تگرگ، شاخص‌های ناپایداری از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی ماهواره ای
تحلیل پویایی طولانی مدت دریاچه رزازه بر اساس تصاویر ماهواره‌ای

آیات خلیل ذیاب الغریباوى؛ زهرا عزیزی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 67-74

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2022.320755.1161

چکیده
  پویایی آبهای سطحی برای درک تأثیر تغییرات جهانی و فعالیتهای انسانی بر منابع آب اهمیت زیادی دارد. سنجش از دور مزایای زیادی در نظارت بر آب سطحی ایجاد می کند. در این تحقیق ، ما روش جدیدی را برای تعیین سریع میزان حداکثر و حداقل سالانه میزان آب سطحی پیشنهاد می کنیم. حداکثر و حداقل میزان آب در سالهای 2003 تا 2021 در حوضه دریاچه رزازه کشور عراق بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تغییر اقلیم
تغییرات پیش‌نگری شده دمای کمینه و بیشینه بر مبنای روش‌های ریزمقیاس نمایی آماری دهه آتی (۲۰۵۰-۲۰۲۱) در ایستگاه خرم‌آباد

برومند صلاحی؛ فاطمه وطن پرست قلعه جوق

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 75-86

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2022.324635.1164

چکیده
  افزایش دما و وقوع گرمایش جهانی از مهم‌ترین پدیده‌هایی است که بر منابع مختلف و زندگی بشر اثرات زیانباری دارد. در این پژوهش عملکرد خروجی دو مدل جهانی CanESM2 و HadGEM2 تحت سه سناریوRCP 2.6 ، RCP 4.5 و RCP 8.5 حاصل از مدل LARS-WG و SDSM جهت ارزیابی تغییرات دما برای دوره (۲۰۵۰- ۲۰۲۱) ریزمقیاس شدند. داده‌های مورداستفاده دمای کمینه و بیشینه ایستگاه سینوپتیک خرم‌آباد ...  بیشتر

مطالعه توفان‌های اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه بر مبنای شار فعالیت موج راسبی در دوره‌های خشک و تر بهاره 1387 و 1397 در ایران

فرانک بهرامی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ امیرحسین مشکوتی؛ غلامعلی کمالی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 1-12

چکیده
  در این مطالعه پارامتر شار فعالیت موج راسبی برای بررسی بودجه، مسیر و شدت امواج راسبی ورودی به خاورمیانه و ایران و ارتباط آن با بی‌هنجاری مثبت بارش کشور در آوریل و می سال 2018 استفاده شده است.دوره خشک (آوریل و می 2008)،جهت مقایسه وضعیت شار نسبت به دوره تر انتخاب گردید.از داده‌های بارش سازمان هواشناسی برای محاسبه بی‌هنجاری بارش و داده‌های ...  بیشتر

مطالعه بارشهای شدید و حدّی استان بوشهر از دیدگاه همدیدی - دینامیکی

زهرا راستگو؛ عباس رنجبر سعادت آبادی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 77-96

چکیده
  دراین پژوهش ابتدا با استفاده ازداده های بارندگی  8 ایستگاه هواشناسی طی یک دوره آماری 14 ساله (1393- 1380) و بکارگیری شاخص پایه صدک، حداقل مقدار باران در بارش های شدید و حدی به ترتیب  8/42  و 2 /84 میلیمتر تعیین گردید. از مجموع 612 روز بارانی، روزهایی که حداقل در 30 درصد ایستگاه های استان بارش شدید و یا حدی رخ داده است،13 روز تعیین شد که با در ...  بیشتر

ارزیابی نقش بارش در بازیابی خشکسالی جریان رودخانه در حوضه کرخه

مریم شفیعی؛ جواد بذرافشان؛ پرویز ایران نژاد

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 39-52

چکیده
  این پژوهش با هدف ارزیابی نقش بارش در طی دوره‌های ترسالی و خشک‌سالی هواشناسی در بهبود خشک‌سالی‌های جریان رودخانه در حوضه کرخه در سال‌های اخیر انجام شده است. برای این منظور، از مدل جفت‌شده آب‌شناسی-سطح زمین ALSIS-HBV استفاده شد. کاربست مدل مذکور در دوره­های دست‏کاری‏نشده (دوره­ای که سامانه فقط از عوامل طبیعی تأثیر می­گیرد) ...  بیشتر

مقایسه عملکرد مدل‌هایGP ،ANN ، BCSD و SVM در شبیه‌سازی دما

سید مصطفی طباطبائی؛ محمد ناظری تهرودی؛ مهدی دستورانی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 53-64

چکیده
       در این پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد مدل­های شبیه­سازی از چهار روش GP، ANN، BCSD و SVM استفاده شد. مدل­سازی بر اساس داده­های بزرگ مقیاس مدل­های گردش عمومی جو و دمای میانگین روزانه ایستگاه سینوپتیک اهواز در دوره 2004-1971 انجام شد و ارزیابی هر مدل بر اساس معیارهای ضریب همبستگی و خطای مدل­سازی بین داده­های مشاهداتی و ...  بیشتر

شبیه‌سازی جریان شهری و نحوه پخش آلاینده با استفاده از مدل‌های FLUENT و WRF (مطالعه موردی خیابان امام خمینی یزد)

محمد حسین معماریان؛ شهین حاتمی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 13-24

چکیده
  جریان هوا و پراکندگی آلاینده در یک خیابان باریک در شهر یزد، با استفاده از جفت‌کردن یک مدل دینامیک سیالات محاسباتی (مدل فلوئنت) با یک مدل میان‌مقیاس جوی (WRF) بررسی عددی شده است. مدل WRF از ساعت 8 صبح، 12 ژانویه 2015 برای 72 ساعت اجرا و مدل فلوئنت برای محاسبه میدان جریان در ساعت 9 صبح، 13 ژانویه 2015  با مدل WRF جفت‌شده است که هم‌زمان با استقرار ...  بیشتر

پذیرش مقاله

فصلنامه هواشناسی و علوم جوّ، نشریه علمی-پژوهشی انجمن علمی هواشناسی ایران است. این نشریه در زمینه های علوم، مهندسی و مدیریت هواشناسی ، علوم جوی و اقیانوس شناسی، هواشناسی کاربردی (کشاورزی، آب، محیط زیست، جاده ای، ادوات و تجهیزات ویژه هواشناسی) مقالات علمی- پژوهشی را پذیرش و پس از داوری سریع منتشر می نماید. این نشریه دارای رتبه علمی – پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری می باشد.

ابر واژگان

نشریات مرتبط