دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 1، شهریور 1398، صفحه 93-201 

مقاله پژوهشی

اثر NAO و MJO بر آلودگی هوای کلانشهر تهران

صفحه 93-113

امیرحسین مشکوتی؛ شیما فطرس؛ غلامعلی کمالی؛ عبدالله صداقت کردار


ارزیابی و پهنه‌بندی داده‌های بارش ماهواره‌ای GPM و TRMM 3B42 V7 در شمال شرق ایران

صفحه 179-191

زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی؛ سید فرهاد صابر علی؛ حسین نستری نصرآبادی