نویسنده = عباس رنجبر سعادت آبادی
بررسی رخداد بارش های فرین شمال شرق ایران طی دوره 2020-2001

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 284-307

10.22034/jmas.2022.347475.1176

مجید بیجندی؛ سید جمال الدین دریا باری؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ آزاده اربابی سبزواری


بررسی همدیدی و شبیه‌سازی توفان خاک استان خوزستان در بهمن ماه سال 1395

دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 177-189

سارا کرمی؛ نسیم حسین حمزه؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ معصومه موسوی