دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-97 
مقایسه عملکرد مدل‌هایGP ،ANN ، BCSD و SVM در شبیه‌سازی دما

صفحه 53-64

سید مصطفی طباطبائی؛ محمد ناظری تهرودی؛ مهدی دستورانی


بررسی روش های هوش مصنوعی و رگرسیونی در شبیه سازی مقادیر دمای روزانه

صفحه 65-76

محمد ناظری تهرودی؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ محمد جواد زینلی