شبیه سازی عددی جریان‌های ساحلی ناشی از باد در سواحل بندر آستارا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

4 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق با استفاده از مدل مایک21 الگوی زمانی و مکانی جریانات ناشی از باد در بندر آستارا و سواحل اطراف این بندر مورد بررسی قرارگرفته است. موج ناشی از باد در منطقه شکست با توجه به افزایش ارتفاع آن ریزش می‌کند و نتیجه آن ایجاد تنشی برشی روی سطح آب و جریان خواهد بود. به ‌منظور شبیه‌سازی مدل از شبکه‌های نامنظم با محدوده درشت‌نمایی بین 02/0 تا 25/0 درجه استفاده ‌شده است. برای منطقه آستارا از شبکه با ابعاد ریزتر استفاده به عمل آمده است. بزرگ‌ترین ابعاد شبکه 7 کیلومتر و کوچک‌ترین آن 100 متر طول دارد و در مجموع از 8622 گره و 16275 المان تشکیل‌ شده است. با جمع‌آوری داده‌های موردنیاز و صحت سنجی باد ECMWF به مدل‌سازی امواج برای منطقه خزر پرداخته‌ شده است. ابتدا مدل موج ناشی از باد برای کل منطقه خزر اجرا شد و در ادامه مدل‌سازی جریان برای کل منطقه خزر برای میانگین زمانی 10 سال (2003 تا 2013) به عمل آمد. سپس از نتایج مدل بزرگ ‌مقیاس جریان، شرایط مرزی استخراج و جریان در منطقه آستارا شبیه‌سازی شد. نتایج بررسی نشان داده‌اند که در فصل پاییز شدیدترین جریان ساحلی رخ خواهد داد و در تابستان جریان آرام در منطقه حاکم خواهد شد. 93 درصد ایام سال امواج از سمت شمال شرقی و جریان غالب از سمت شمال به جنوب است. الگوی جریان برای جریان‌های ضعیف‌تر با جاری شدن گرداب‌های کوچک در منطقه همراه می باشد.

کلیدواژه‌ها