نویسنده = مهدی امیرآبادی زاده
بررسی روش های هوش مصنوعی و رگرسیونی در شبیه سازی مقادیر دمای روزانه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 65-76

محمد ناظری تهرودی؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ محمد جواد زینلی