1. ارزیابی میزان حساسیت و عدم قطعیت طرحواره‌های مختلف در مدل اقلیمی منطقه‌ای RegCM4.5 برای شبیه‌سازی دما و بارش منطقه شمال و غرب ایران

فاطمه خیاطیان یزدی؛ غلامعلی کمالی؛ سید مجید میررکنی؛ محمد حسین معماریان

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 296-318

چکیده
  هدف مطالعه حاضر ارزیابی عملکرد مدل اقلیمی منطقه‌ای (RegCM4.5) با شش پارامترسازی مختلف جهت شبیه‌سازی دمای هوای نزدیک سطح زمین و بارش در منطقه شمال و غرب ایران در دوره آماری 2015-1986 در مقطع زمانی فصلی انجام شد. در این بررسی از داده‌های بازتحلیل NNRP2 به عنوان شرایط اولیه و مرزی مدل اقلیمی RegCM4.5 و همچنین شش طرحواره پارامتر‌سازی مختلف برای شبیه‌سازی ...  بیشتر

2. اثر NAO و MJO بر آلودگی هوای کلانشهر تهران

امیرحسین مشکوتی؛ شیما فطرس؛ غلامعلی کمالی؛ عبدالله صداقت کردار

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 93-113

چکیده
  اثر دور پیوندی دو نوسان اطلس شمالی (NAO) و مَدِن-جولیَن (MJO) بر آلودگی هوای کلان شهر تهران طی دوره آماری 2013-1984 بررسی شد جهت تبیین این ارتباط ابتدا با محاسبه ی بیشینه هم بستگی، تاخیر زمانی تاثیر این نوسانات بر آلودگی هوای تهران محاسبه شد. با استفاده از روش های آماری بوت استرپ و تبدیل موجک، بی هنجاریهای پارامترهای هواشناختی مؤثر بر شکل گیری ...  بیشتر

3. تحلیل همدیدی و سنجش از دور توفان گرد و خاک تهران

شهربانو طبرستانی؛ غلامعلی کمالی؛ مجید وظیفه دوست؛ ساویز صحت کاشانی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 202-211

چکیده
  دراین مقاله رفتار طوفان همرفتی تهران مورخ 24 آوریل 2017، با ارزیابی الگوهای میان مقیاس و خرد مقیاس و فراسنج های هواشناسی مانند دما، رطوبت، فشار، نقطه شبنم، میدان باد و دید افقی شرح می دهد. این طوفان گرد و خاک به طور معمول همراه با تندی بالای باد، افت دما، افزایش دمای نقطه شبنم، افزایش فشار و در نتیجه کاهش دید رخ می دهد. همچنین تحلیل و ردیابی ...  بیشتر

4. ارزیابی تغییرات شاخص‌های‌چرخندگی روزانه در شمال‌غرب ایران در دوره 2010-1961 میلادی و بررسی روند تغییرات میدان‌های دما و بارش

آرمین نیکخواه؛ امیرحسین مشکوتی؛ غلامعلی کمالی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 286-272

چکیده
  شاخص چرخندگی برای تعیین چرخندی یا واچرخندی بودن گردش جوی (جریان) و گسترۀ تأثیرگذاری آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر این اساس پنج نوع مختلف گردش جوی شامل حاشیه ناوه، خط ناوه، زین ارتفاعی یا الگوی ناشناخته، حاشیه پشته و خط پشته بر مبنای انحنای پربند ارتفاع ژئوپتانسیلی تعیین و سری زمانی این شاخص در مقیاس روزانه تولید شد. پوشش مکانی ...  بیشتر

5. واسنجی پیش‌بینی احتمالاتی بارش برونداد سامانه همادی به روش میانگین‌گیری بایزی روی ایران

مائده فتحی؛ مجید آزادی؛ غلامعلی کمالی؛ امیرحسین مشکوتی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 114-129

چکیده
  در این پژوهش، نتایج حاصل از توسعه یک سامانه همادی برای تولید پیش‌بینی احتمالاتی با استفاده از مدل WRF جهت پیش‌بینی بارش روی ایران ارائه می‌شود. سامانه همادی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد، از اجرای مدل WRF با هشت پیکر بندی فیزیکی متفاوت تشکیل شده است. برای شرایط مرزی و اولیه مدل‌ها از داده‌های جهانی GFS با تفکیک افقی 5/0 درجه ...  بیشتر