دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آذر 1398، صفحه 192-258 

مقاله پژوهشی

تحلیل مکانی احتمال رخداد بارش در ایران در فازهای مختلف سیگنال اقلیمی مادن-جولیان

صفحه 192-201

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ جواد بذرافشان؛ آرزو نازی قمشلو؛ پرویز ایران نژاد


شبیه سازی عددی جریان‌های ساحلی ناشی از باد در سواحل بندر آستارا

صفحه 258-271

شراره حضرتی؛ مسعود ترابی آزاد؛ کامران لاری؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی