دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر 1397، صفحه 202-303 

مقاله پژوهشی

تحلیل همدیدی و سنجش از دور توفان گرد و خاک تهران

صفحه 202-211

شهربانو طبرستانی؛ غلامعلی کمالی؛ مجید وظیفه دوست؛ ساویز صحت کاشانی


واکاوی روند دمایی و تحلیل چرخه‌های میانگین دمای سالانه غرب کشور

صفحه 244-257

محمد کمانگر؛ زهرا حجازی زاده؛ علیرضا کربلایی دریی