سامانه پیش‌بینی و هشدار بارش شدید در حوضه‌ چالدران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

2 پژوهشکده هواشناسی

3 رییس پژوهشکده هواشناسی آب و کشاورزی

4 رییس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

10.22034/jmas.2021.314876.1157

چکیده

یکی از مناطق سیل‌خیز در کشور ایران منطقه چالدران واقع در شمال‌غربِ استان آذربایجان غربی می‌باشد. بر این اساس هدف این پژوهش طراحی و اجرای سامانه پیش‌بینی و هشدار بارش شدید در حوضه رودخانه‌ای منتهی به چالدران با کاربست مدل عددی پیش‌بینی وضع هوا می‌باشد. بنابراین در این مطالعه بر اساس رسم منحنی‌های هم توفان و تعیین حجم بارش و منحنی عمق-سطح-تداوم بارندگی، 10 سامانه بارشی با طول عمر 24، 48، 72 و 96 ساعت در استان آذربایجان غربی انتخاب شد. بارش در منطقه چالدران با استفاده از 12 پیکربندی متفاوت مدل WRF شامل سه طرحواره همرفت کومه‌ای، دو طرحواره لایه مرزی و دو طرحواره خردفیزیک پیش‌بینی و از نظر کیفیت بررسی ‌شد تا پیکربندی مناسب بدست آید. نتایج درستی‌سنجی شبیه‌سازی در منطقه چالدران طرحواره همرفتی Grell-Freitas را مناسب‌تر نشان داد. همچنین طرحواره لایه‌مرزی MRF و طرحواره خردفیزیک Goddard در پیش‌بینی مقدار و توزیع بارش موفق‌تر عمل کردند. در نهایت با انتخاب بهترین خروجی مدل WRF، با تکنولوژی مبتنی بر دات نت، طراحیِ سامانه هشدار بارش شدید با قابلیت دسترسی آسان و با توجه به آستانه‌های مورد نیاز کاربر بر اساس مقدار بارش، رطوبت و دما صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات