موضوعات = اقلیم شناسی
بررسی اثر تغییر اقلیم بر مکان‌یابی کشت زرشک در ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 98-113

10.22034/jmas.2023.386794.1198

حسن رضائی؛ غلامعباس فلاح قالهری


صحت سنجی عملکرد برونداد مدل‌ اقلیمی CMIP6 با داده‌های مشاهده‌ای کرانه‌های مکران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 22-41

10.22034/jmas.2023.379448.1193

چکاوک خواجه امیری؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی؛ محسن حمیدیان پور؛ منصور کیانی مقدم


بررسی رخداد بارش های فرین شمال شرق ایران طی دوره 2020-2001

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 284-307

10.22034/jmas.2022.347475.1176

مجید بیجندی؛ سید جمال الدین دریا باری؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ آزاده اربابی سبزواری


مطالعه اثر رودباد قطبی بر بارش های فصل سرد ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 178-192

10.22034/jmas.2022.342496.1174

داریوش سپاده؛ برومند صلاحی؛ بهلول علیجانی؛ بتول زینالی


اثرهای رویدادهای خالص و ترکیبی پدیده های ENSO و IOD بر نوسان های بارش پاییزه در شمال باختری ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 193-209

10.22034/jmas.2022.350476.1178

محمدرضا نظری رادثانی؛ فاطمه وطن پرست قلعه جوق؛ سید محمدجعفر ناظم السادات؛ برومند صلاحی


الگوهای کم ارتفاع بریده در ایران

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 331-348

10.22034/jmas.2021.298615.1150

حسین رضایی؛ قاسم عزیزی؛ محمد مرادی


تحلیل جزیره گرمایی و بررسی روند غیرخطی تغییرات دمای 130 ساله مشهد

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 375-389

10.22034/jmas.2021.296910.1148

محبوبه فرزندی؛ حجت رضائی-پژند؛ بهاره میرکماندار


واکاوی همدیدی-دینامیکی رخ داد چرخندی بر روی بارش‌های سنگین دوره سرد غرب ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 224-241

10.22034/jmas.2021.272997.1123

رستگار محمدی؛ محمد سلیقه؛ محمد حسین ناصرزاده؛ مهری اکبری