کلیدواژه‌ها = مدل WRF
بارش همرفتی سیل‌آسا در سواحل خزر با مطالعه طرحواره‌های لایه مرزی سیاره‌ای مدل WRF

دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 365-379

مائده فتحی؛ زهرا قصابی؛ پرویز رضازاده؛ احد وظیفه


واسنجی پیش‌بینی احتمالاتی بارش برونداد سامانه همادی به روش میانگین‌گیری بایزی روی ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 114-129

مائده فتحی؛ مجید آزادی؛ غلامعلی کمالی؛ امیرحسین مشکوتی