کلیدواژه‌ها = خراسان رضوی
ارزیابی و پهنه‌بندی داده‌های بارش ماهواره‌ای GPM و TRMM 3B42 V7 در شمال شرق ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 179-191

زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی؛ سید فرهاد صابر علی؛ حسین نستری نصرآبادی