کلیدواژه‌ها = گرگان
بررسی تغییرات فصلی دماهای حدی با استفاده از رگرسیون چندک (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی هاشم‌آباد گرگان)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 114-128

صدیقه برارخان‌پور؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری‌جزی؛ لاله رضایی‌قلعه