نویسنده = ابراهیم اسعدی اسکویی
پیش‌بینی دمای کمینه و بیشینه با استفاده از ماشین تعقیب کننده

دوره 5، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 142-157

10.22034/jmas.2023.408087.1204

مجتبی شکوهی؛ مهدی مصری زاده؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ یاشار فلامرزی


سامانه پیش‌بینی و هشدار بارش شدید در حوضه‌ چالدران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 15-29

10.22034/jmas.2021.314876.1157

سکینه خان سالاری؛ ابراهیم فتاحی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ مهدی رهنما