نویسنده = ابراهیم اسعدی اسکویی
سامانه پیش‌بینی و هشدار بارش شدید در حوضه‌ چالدران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 15-29

10.22034/jmas.2021.314876.1157

سکینه خان سالاری؛ ابراهیم فتاحی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ مهدی رهنما