نویسنده = محمد کمانگر
واکاوی روند دمایی و تحلیل چرخه‌های میانگین دمای سالانه غرب کشور

دوره 1، شماره 3، آذر 1397، صفحه 244-257

محمد کمانگر؛ زهرا حجازی زاده؛ علیرضا کربلایی دریی