نویسنده = سارا کرمی
بررسی رخدادهای گردوخاک جنوب ایران ناشی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 113-128

10.22034/jmas.2021.289688.1141

سارا کرمی؛ نوشین خدام؛ ساویز صحت کاشانی؛ مهدی رهنما


بررسی همدیدی و شبیه‌سازی توفان خاک استان خوزستان در بهمن ماه سال 1395

دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 177-189

سارا کرمی؛ نسیم حسین حمزه؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ معصومه موسوی