مقاله پژوهشی
مدل سازی بارش ماهانه با استفاده از شبکه ی سیستم عصبی مطالعه ی موردی: شهرستان خرم آباد

امیر گندم کار؛ ایران صالحوند؛ ابراهیم فتاحی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 1-14

چکیده
  چکیده: بارش از مهمترین و اساسی‌ترین عناصر اقلیمی می‌باشد که در تعیین نقش و پراکنش سایر عناصر اقلیمی نقش برجسته‌ای دارد. در این پژوهش به منظور مدل‌سازی بارش خرم‌آباد از داده‌های بارش ماهانه‌ی ایستگاه همدید خرم‌اباد در بازه‌ی آماری (2014-1951) به مدت 64 سال بعنوان متغیر وابسته و شاخصهای اقلیمی و عناصر اقلیمی بعنوان متغیر مستقل استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آشکارسازی فازهای تأثیرگذار شاخص نوسان شبه‌دوسالانه (QBO) بر افزایش تعداد روزهای همراه با بارش سنگین در نیمه جنوبی ایران

حسن مهرزاد؛ محمد سلیقه؛ مهری اکبری؛ زهرا حجازی‌زاده

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 15-28

چکیده
  پژوهش حاضر، به آشکارسازی فازهای تأثیرگذار شاخص نوسان شبه‌دوسالانه بر افزایش تعداد روزهای بارش سنگین در نیمه جنوبی ایران در فصل سرد پرداخته است. برای این منظور، داده های QBO از ایستگاه سنگاپور در تراز 30 هکتوپاسکال از پایگاه داده IGRA و داده های بارش نیز به‌صورت روزانه برای 89 ایستگاه نیمه جنوبی، با مقیاس زمانی روزانه در شش ماه سرد ( ژانویه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شبیه سازی واداشت های تابشی و اثر متقابل گردوغبار و اقلیم توسط مدل WRF_Chem در منطقه جنوب غربی آسیا

هاجر فرهمند؛ سعید جهانبخش اصل؛ مجید رضائی بنفشه؛ علی محمد خورشیددوست

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 29-41

چکیده
  گردوغبار و اقلیم دارای بازخوردهای متقابل هستند و این پدیده از یک سو زائیده سامانه‏های گردشی میان مقیاس و منطقه ای جو است و از سوی دیگر بر این سامانه های می تواند اثرگذار باشد. در این مطالعه ابتدا اثرات گردوغبار بر واداشت تابشی در مناطق تحت تأثیر گردوغبار بررسی خواهد شد و سپس اثرات مستقیم این پدیده بر سامانه اقلیم بررسی خواهد شد. برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی همدیدی توفان‌های گردوخاک مؤثر بر خلیج‌فارس (مطالعه موردی: توفان‌ گردوخاک آوریل 2013)

احد افتخاراردبیلی؛ مریم رضازاده؛ حسین ملکوتی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 42-54

چکیده
  در این مطالعه شرایط هواشناسی مؤثر، قبل و بعد از توفان گردوخاک در بیابان‌های اطراف خلیج‌فارس و نشر و انتقال آن به سمت خلیج‌فارس با روش‌های مشاهداتی و شبیه‌سازی با استفاده از مدل میان‌مقیاس WRF-CHEM و طرح‌وارۀ GOCART بررسی می‌شود. در این پژوهش، به طور خاص، توفان گردوخاک ماه آوریل سال 2013 در منطقه خلیج‌فارس مطالعه می‌شود. منشأ اصلی این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل همدیدی نقش پرفشار عربستان در امواج گرم استان خوزستان

اشرف برون؛ منیژه ظهوریان پردل؛ حسن لشکری؛ علیرضا شکیبا؛ زینب محمدی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 55-67

چکیده
  فراوانی و دوام امواج گرمایی دراستان خوزستان دریک دهه اخیر به یک مخاطره اقلیمی تبدیل شده است.لذا هدف این تحقیق شناسایی ومعرفی الگوی همدیدی منجر به ایجادامواج گرمایی خوزستان می باشد.برای این منظورداده های دمای روزانه ازمرکزخدمات ماشینی سازمان هواشناسی کشوردریافت گردید.بر اساس معیارهای انتخابی (بیشینه طول دوره آماری، همزمانی طول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی مدل‌های خطی و داده مبنا در ریز مقیاس‌نمائی بارش و دما در استان خراسان جنوبی

مهدی امیرابادی زاده؛ مصطفی یعقوب زاده؛ سیدرضا هاشمی؛ حسین خزیمه نژاد

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 68-82

چکیده
  افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای سبب تغییرات قابل توجه در چرخه هیدرولوژی شده است. برای بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر روی دو پارامتربارش و دما، مدل‌های گردش عمومی جو واستفاده از ریز مقیاس نمائی یکی از بهترین روش‌ها برای برآورد این تأثیرات به شمار می‌روند. در تحقیق حاضر توانمندی روش‌های خطی و دو روش داده مبنا در ریز مقیا‌س‌نمائی بارش و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه جریان های ساحلی خلیج فارس تحت تاثیر نفوذ آب اقیانوس هند با استفاده از شبیه سازی عددی

حسام الدین مهرفر؛ مسعود ترابی آزاد؛ کامران لاری؛ عباسعلی بیدختی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 83-92

چکیده
  جریان‌های ساحلی خلیج‌فارس با تفکیک‌پذیری افقی طول و عرض جغرافیایی 2 دقیقه و تعداد 10 لایه‌ عمودی سیگما، با استفاده از مدل عددی کوهیرنس شبیه‌سازی شد. خطوط ساحلی خلیج فارس و عمق آن بر اساس داده های ETOPO2 و داده‌های جوی برگرفته از سایت NOAA به مدل اعمال شد. جهت صحت‌سنجی نتایج شبیه سازی مدل، میدان شوری در زمستان و تابستان از سطح تا عمق 15 متری ...  بیشتر