مقاله پژوهشی
اثرات اقلیم وآلودگی های محیطی برشبکه های برق دراستان خوزستان

مرضیه شاهسوندی؛ جعفر مرشدی؛ علیرضا شکیبا؛ منیژه ظهوریان پردل

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 305-317

چکیده
  چکیده اگرچه بروزپدپده گردوغباروریزگردها، سابقه دیرینه‌ای دراستان خوزستان دارد ولی دردهه ی اخیر، یکی از مناطق قابل تامل ازاین نظر به ویژه درفصول بهارو تابستان می باشدکه پیامدهای منفی ناگواری به دنبال داشته که از بین آنها می توان به اختلال درسیستم های برق رسانی،کوتاهی عمرتجهیزات توزیع، خوردگی، آتش سوزی، شکسته شدن مقره ها وزیان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی تغییرات مکانی، روند و توزیع فراوانی مقادیر دمای آب در جنوب دریای خزر در فصل گرم

امید بیرقدار کشکولی؛ محمد قدمی؛ رضا مدرس

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 318-325

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی الگوی مکانی میانگین، روند تغییرات زمانی و توزیع فراوانی دمای سطحی آب در فصل گرم و همچنین رویدادهای فرین در بخش جنوبی دریای خزر در بازه زمانی 2016-1982 با استفاده از داده های ماهواره ای طولانی مدت با وضوح بالا می باشد. دامنه تغییرات میانگین دمای فصل گرم در دریای خزر بین 6/27-25 درجه سانتیگراد است. بالاترین و پایین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طبقه بندی اقلیمی با تاکید بر تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای مطالعه‌ی موردی کارون بزرگ

امیر گندم کار؛ ایران صالحوند؛ ابراهیم فتاحی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 326-342

چکیده
  شناسایی عوامل و عناصر اصلی سازنده اقلیم هر منطقه‌ای می‌تواند در تعیین پتانسیل‌های اقلیمی آن منطقه بسیار موثر واقع شود. در این مطالعه برای پهنه‌بندی اقلیمی حوضه‌ی کارون از داده‌های 32 ایستگاه سینوپتیک و 34 عنصر اقلیمی جهت تحلیل عاملی، از سه عنصر دما ، بارش و تبخیر وتعرق جهت شاخص تورنت وایت و دو عنصر دما و بارش برای شاخص دمارتن استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی و کارایی مدل‌های برآورد تابش خورشیدی در مقیاس روزانه در شهرستان اهواز

زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی؛ رضا شجاعی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 343-350

چکیده
  استفاده از تابش خورشیدی (Rs) در بسیاری از علوم مخصوصاً کشاورزی و آبیاری کاربرد فراوانی دارد. یکی از راه‌های تخمین تابش خورشیدی استفاده از مدل‌های تجربی می‌باشد. در این تحقیق از 6 مدل انگستروم-پرسکات پیشنهادی توسط فائو، انگسترم-پروسکات واسنجی شده توسط سپاسخواه و کاشفی پور، انگسترم-پروسکات واسنجی شده در این مطالعه، مدل گلور-مک کلوت، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای بارش و دما براساس سناریوهای واداشت تابشی RCP (مطالعه موردی: شرق استان مازندران)

سید مهدی مرتضوی فر؛ محمد حسین مبین؛ محمد حسین مختاری؛ محمد اکرامی؛ الهام رفیعی ساردویی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 351-364

چکیده
  اقلیم یک عامل مهم زیست محیطی است که تغییرات آن مهمترین تهدید برای توسعه پایدار است. تغییرات اقلیمی که عمدتا ناشی از فعالیت های انسانی است، در دهه های اخیر منجر به تغییر در بخش های مختلف اکوسیستم شده است. مدل‌های گردش کلی، توسط آژانس‌های اقلیمی به‌منظور پیش‌بینی تغییرات اقلیمی آینده، به‌کار گرفته می‌شوند. در این پژوهش، مدل ریزمقیاس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بارش همرفتی سیل‌آسا در سواحل خزر با مطالعه طرحواره‌های لایه مرزی سیاره‌ای مدل WRF

مائده فتحی؛ زهرا قصابی؛ پرویز رضازاده؛ احد وظیفه

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 365-379

چکیده
  پارامتری‌سازی در لایه مرزی سیاره‌ای (PBL) و انتقال قائم غیرحل شده تلاطم در آن یکی از مهم‌ترین مسائل فیزیکی مدل‌های جوّی است. اثر همرفت کومه‌ای روی محیط پیرامون، به منزله‌ی فرآیندی میان‌مقیاس است که با آزادسازی گرمای نهان و انتقال قائم گرما، رطوبت و تکانه، گردش‌های جوّی و میدان‌های بزرگ مقیاس را تعدیل می‌کند. هدف اصلی این تحقیق، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی اقلیم شناختی ساز و کار الگوهای واگرایی شار رطوبتی در بارش های سنگین منجر به سیل در جنوب غرب ایران با تاکید بر سیلاب های فروردین ماه 1398

فاطمه پرک؛ علی خاکی؛ احمد روشنی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 380-393

چکیده
  ورود پیاپی دو سامانه بارشی در فاصله روزهای 5 تا 13 فروردین ماه 1398 به کشور سبب رخداد سیل های ویرانگر در استان های لرستان و خوزستان شد. در این پژوهش تلاش شده است تا اقلیم شناختی گرته های همدیدی بزرگ مقیاس و سازو کار واگرایی شار رطوبتی در بارش های سنگین بررسی شود. در بررسی اقلیم شناختی شار رطوبتی از داده‌های بارش روزانه بیش از 300 ایستگاه، ...  بیشتر