هواشناسی همدیدی
بررسی نقش برهمکنش الگوهای گردشی حاره - برون حاره بر بارش های فرین فراگیر ایران

هلاله فهیمی؛ عبدالله فرجی؛ بهلول علیجانی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 210-223

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.351903.1180

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش برهمکنش الگوهای گردشی حاره- برون حاره بر بارش‌های فرین- فراگیر ایران انجام گرفت. به این منظور 9 روز با بارش فرین- فراگیر ایران با معیار شاخص صدکی 95 و رخداد آن‌ها در 20 درصد ایستگاه‌ها و بیشتر طی دوره آماری 31 سال (1989-2019) بررسی شد. داده‌های جو بالای 9 روز انتخابی استخراج و بر اساس آن‌ها نقشه‌های سنوپتیکی ترسیم ...  بیشتر

هواشناسی همدیدی
بررسی سازوکار جت جنب حاره بر وقوع گردوغبارهای شدید جنوب غرب ایران

حسن حاجی محمدی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 102-114

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.336801.1169

چکیده
  به منظور بررسی ارتباط بین فعالیت جت جنب حاره با گرد و غبارهای شدید جنوب غرب ایران از داده های ایستگاه های واقع در منطقه طی یک بازه زمانی 16 ساله از 16 ایستگاه سینوپتیک استفاده شد. پس از استخراج دوره های غبارآلود با استفاده از داده های AOD سنجنده مودیس الگوی فضایی گردوغبار تهیه شد. برای تحلیل شرایط جوی نیز مولفه های موازی و نصف النهاری باد، ...  بیشتر

هواشناسی همدیدی
بررسی نقش واداشت های پوشن سپهری-وردسپهری تاوه قطبی در رخداد بارش های سنگین و فراگیر ایران

حسن حاجی محمدی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 147-160

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.342246.1173

چکیده
  طی دهه‌های اخیر تئوری‌های جدیدی در پی شناسایی برهمکنش بین جریانات پوشن سپهری و وردسپهری مطرح شد. در همین راستا سعی شد تا به بررسی نقش واداشت های پوشن سپهری و وردسپهری تاوه قطبی در ارتباط با بارش‌های سنگین و فراگیر ایران پرداخته شود. بدین منظور از داده‌های شبکه‌بندی شده GPM برای الگوی فضایی بارش و داده‌های مرکز ملی پیش‌بینی محیطی/علوم ...  بیشتر

هواشناسی همدیدی
بررسی و شبیه‌سازی انتقال بلند برد ذرات گردوخاک از خاورمیانه تا شرق آسیا در یک مطالعه موردی

سارا کرمی؛ زهرا قصابی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 161-177

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.350322.1177

چکیده
  در این مطالعه پدیده شدید و گسترده گردوخاک در 12-18 مارس 2021 در بخش وسیعی از آسیا (خاورمیانه، آسیای مرکزی و شرقی) با استفاده از داده‌ها و تصاویر ماهواره‌ای، نقشه‌های همدیدی و برونداد مدل‌ پخش HYSPLIT و مدل WRF-Chem بررسی شد. در روز 12 مارس همزمان با انتقال ذرات گردوخاک از عراق به ایران، گسیل گردوخاک از بیابان‌های عربستان آغاز شده و ذرات گردوخاک ...  بیشتر

هواشناسی همدیدی
ارزیابی تأثیر پرو‍ژه های باروری ابرها در افزایش میزان بارندگی (مطالعه موردی : استان اصفهان)

محمد تقی دستورانی؛ زهرا محمدی مقدم؛ امیر اسماعیل پور زرمهری؛ منصوره سید حسنی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.311451.1156

چکیده
  یکی از حساس ترین مراحل کار پروژه‌های افزایش بارش به وسیله باروری ابرها پاسخ به سؤال میزان راندمان باروری یا مقدار آب اضافی استحصالی در اثر اجرای پروژه باروری ابرهاست. در این تحقیق جهت ارزیابی این نوع پروژه‌ها از نظر میزان آب استحصالی در اثر اجرای آن در استان اصفهان در سال آبی 88-87، از دو روش کنترل شناور وکنترل ثابت استفاده‌گردیده ...  بیشتر

هواشناسی همدیدی
تحلیل همدید پدیدة تگرگ در شمال غرب ایران بر مبنای شاخص‌های ناپایداری

برومند صلاحی؛ محمود بهروزی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 45-66

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.320254.1160

چکیده
  در این پژوهش، وقوع تگرگ در شمال غرب ایران بر مبنای شاخص‌های ناپایداری تحلیل گردید. بدین منظور، کدهای هواشناسی مربوط به تگرگ (27، 87، 89، 96 و 99) در سال‌های 1995 تا 2018 استخراج و بهصورت آماری مورد بررسی قرار گرفت. برای الگوبندی تگرگ، از شاخص‌های ناپایداری نظیر CAPE، LI، KI، TTI، L.C.L، PW و SWEAT استفاده شد. برای روزهای وقوع تگرگ، شاخص‌های ناپایداری از ...  بیشتر

هواشناسی همدیدی
بررسی تغییرات اقلیمی ارتفاع تراز یخ‌زنی و تحلیل همدیدی آن در فرودگاه‌های مهرآباد، مشهد و کرمانشاه

سکینه خان سالاری

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 201-223

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.290442.1142

چکیده
  با توجه به اقلیمِ گرمایش جهانی ارتفاع تراز صفر درجه سلسیوس، در حال افزایش است؛ که توجه بسیاری از محقیین را از جنبه‌های مختلف به ویژه از لحاظ تغییر نوع بارش از برف به باران و کاهش ذخایر آبی به خود جلب نموده است. در این پژوهش نیز به منظور بررسی تغییرات زمانی ارتفاع تراز یخ‌زنی از داده‌های جوّ بالای فرودگاه‌های مهرآباد، مشهد، کرمانشاه، ...  بیشتر

هواشناسی همدیدی
بررسی همدیدی سازوکار تشکیل چرخندهای بادپناه در رشته‌کوه زاگرس در ایران

حسن حاجی محمدی؛ رضا دوستان؛ مجید حبیبی نوخندان

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 242-254

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.212037.1089

چکیده
  به منظور بررسی مکانیسم حاکم بر تشکیل چرخندهای بادپناهی در ایران طی یک دوره 18 ساله(2017-2000) با بهره گیری از داده های شبکه بندی شده مرکز ملی پیش بینی های محیطی/علوم جو(NCEP/NCAR) با توان تفکیک 2.5 درجه جغرافیایی و مرکز اروپایی پیش بینی میان مدت جو(ECMWF) با توان تفکیک 0.125 درجه جغرافیایی اقدام به شناسایی پدیده فوق در بادپناه رشته کوه زاگرس شد. برای ...  بیشتر

هواشناسی همدیدی
تصحیح الگوهای برآورد میانگین دما و رطوبت نسبی روزانه نواحی کوهستانی ایران و ایستگاه‌های نمونه

بهاره میرکماندار؛ محبوبه فرزندی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 255-274

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.296291.1147

چکیده
  رفتار تغییرات روزانه دما و رطوبت نسبی عکس یکدیگر است. با رسم دقیق منحنی تغییرات روزانه این دو متغیر در یک روز عادی مشاهده می‌شود که توزیع این دو متغیر نرمال نیست و یک منحنی چوله به راست است. بنابراین استفاده از ضرایب مساوی برای برآورد میانگین دما و رطوبت نسبی روزانه خطا دارد. الگوی برآورد میانگین رطوبت نسبی روزانه فقط نیمی از ساعات ...  بیشتر

هواشناسی همدیدی
بررسی رخدادهای گردوخاک جنوب ایران ناشی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس

سارا کرمی؛ نوشین خدام؛ ساویز صحت کاشانی؛ مهدی رهنما

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 113-128

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.289688.1141

چکیده
  فعالیت چشمه‌های گسیل‌ گردوخاک واقع در نواحی خالی از سکنه کشور عربستان سعودی و همچنین بیابان‌های امارات، در برخی مواقع سال به‌ویژه فصل بهار، سبب تشدید گردوخاک در مناطق جنوبی ایران می‌شود. در این مطالعه چهار پدیده شدید و فراگیر گردوخاک که در آن‌ها چشمه‌های گردوخاک کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس فعال بوده و نیمه جنوبی ایران را تحت ...  بیشتر

هواشناسی همدیدی
تحلیلی بر واچرخندهای جنب‌حاره در ترازهای میانی جو از شمال آفریقا تا ایران

علی اکبر گرمسیری مهوار؛ قاسم عزیزی؛ حسین محمدی؛ مصطفی کریمی احمدآباد

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 129-147

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.290981.1143

چکیده
  این پژوهش یک تحلیل اقلیم شناختی از واچرخندهای جنب‌حاره از شمال آفریقا تا ایران را با تمرکز بر بیشینۀ جریان واچرخندی به نمایش گذاشته است. از داده‌های جوی با تفکیک افقی 25/0×25/0 درجه از مرکز اروپایی پیش‌بینی میان مدت وضع هوا (ECMWF) و نسخه ERA5 در یک بازه زمانی 40 ساله (1979 تا 2018) استفاده شده است. نتایج حاکی از فعالیت سه واچرخند مجزا در ترازهای ...  بیشتر

هواشناسی همدیدی
بررسی و تحلیل همدیدی دماهای حداقل فرین شهرستان تبریز

بتول زینالی؛ هاجر نوروزپرست؛ سمیرا مینائی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 161-175

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.275487.1126

چکیده
  جغرافیدانان بر این اصل معتقد هستند که تغییر اقلیم در قالب رخدادهای فرین بخصوص فرین دما پدیدار می گردد. شناخت تعاملات بین مؤلفه های مختلف گردشگری ، یکی از راهکار های مطلوبی است که برای بررسی تغییرات اقلیمی گردش عمومی جو مورد بررسی قرار می گیرد. تاوایی ، در عرض های میانی از جمله این مولفه ها می باشد. لذا هدف از این تحقیق تحلیل همدیدی دمای ...  بیشتر