مطالعه تغییر اقلیم در استان گیلان و بررسی آن با نمایه‌های اقلیمی فرین در فراسنج بارش و تعدادی دیگر از فراسنج‌ها

سامان مرتضی پور؛ ابراهیم اسعدی اسکویی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 229-245

چکیده
  در این مطالعه با استفاده از داده‌های هواشناسی 30 ساله فراسنج‌های پنج ایستگاه در استان گیلان و محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل، تغییرات اقلیمی در منطقه برای تعدادی از فراسنج‌ها از جمله بارش در منطقه و همچنین نمایه‌های اقلیمی فرین بارشی مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل نتایج، سطوح معنی‌داری 1/0، 1، 5 و 10 درصد در نظر گرفته شد. آشکارسازی روند ...  بیشتر

بررسی تغییرات فصلی دماهای حدی با استفاده از رگرسیون چندک (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی هاشم‌آباد گرگان)

صدیقه برارخان‌پور؛ خلیل قربانی؛ میثم سالاری‌جزی؛ لاله رضایی‌قلعه

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 114-128

چکیده
  سری زمانی داده‌های هواشناسی شامل وقایعی با شدت‌های مختلف می‌باشد که گرمایش جهانی ناشی از تغییر اقلیم می‌تواند تأثیر متفاوتی را بر بخش‌های مختلف آن داشته باشد. تغییرات ممکن است در بخش‌های مختلف سری داده‌ها یکنواخت نباشد و یا در بخشی از سری، تغییرات افزایشی و در بخش دیگری تغییرات کاهشی باشد و در مجموع در کل سری تغییری ایجاد نشود. ...  بیشتر

شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه تراز- هرکش، استان خوزستان، با استفاده از مجموعه داده NEX-GDDP و مدل بارش- رواناب IHACRES

نجات زیدعلی نژاد؛ حمیدرضا ناصری؛ علیرضا شکیبا؛ فرشاد علیجانی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 162-178

چکیده
  یادگیری و اعمال روش‌های ریزمقیاس‌نمایی در مطالعات اقلیمی، در کنار به روزرسانی مداوم و فرمت خروجی نامناسب بیشتر روش‌ها و عدم دسترسی به داده‌های برخی ایستگاه‌های مشاهده‌ای وقت‌گیر و طاقت‌فرسا است. با این وجود ناسا با ارائه مجموعه داده جدید ریزمقیاس‌شده NEX-GDDP تحت سناریوهای مسیر غلظت معرف، با دو سناریوی RCP4.5 و RCP8.5، و وضوح مکانی 625 ...  بیشتر