محیط زیست
کاربرد مدل های WRF-Chem و HYSPLIT در بررسی کانون و مسیر گرد و غبار (مورد مطالعه: طوفان گرد وغبار سپتامبر2015 در کلانشهرتهران)

غلامرضا نبی بید هندی؛ سهیلا جوانمرد؛ غلامرضا زهتابیان؛ سیده معصومه موسوی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 30-44

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.318668.1159

چکیده
  گزارش های سازمان های هواشناسی و حفاظت محیط زیست نشان می دهد که کلانشهر تهران نیز از این پدیده بی بهره نیوده است. به عنوان نمونه، این کلانشهر در طوفان رخ داده در روز های اول تا سوم سپتامبرسال 2015، به شدت تحت تاثیر بوده است. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسایی کانون های گرد و غبار کلانشهر تهران در روزهای طوفانی مذکور ...  بیشتر

هواشناسی همدیدی
بررسی رخدادهای گردوخاک جنوب ایران ناشی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس

سارا کرمی؛ نوشین خدام؛ ساویز صحت کاشانی؛ مهدی رهنما

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 113-128

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.289688.1141

چکیده
  فعالیت چشمه‌های گسیل‌ گردوخاک واقع در نواحی خالی از سکنه کشور عربستان سعودی و همچنین بیابان‌های امارات، در برخی مواقع سال به‌ویژه فصل بهار، سبب تشدید گردوخاک در مناطق جنوبی ایران می‌شود. در این مطالعه چهار پدیده شدید و فراگیر گردوخاک که در آن‌ها چشمه‌های گردوخاک کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس فعال بوده و نیمه جنوبی ایران را تحت ...  بیشتر

هواشناسی ماهواره ای
بگارگیری تصاویر ماهواره‌ای مادیس در منشأیابی و تعیین مسیر طوفان‌های گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران

بهناز قادری؛ زهرا عزیزی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 148-160

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.291587.1144

چکیده
  اخیراً وقوع طوفان‌های گردوغبار در غرب و جنوب غرب کشور به وفورگزارش شده است. جمع آوری و تحلیل به هنگام اطلاعات گردوغبار در مدیریت بهینه برای مقابله و پیشگیری حائز اهمیت است. لذا در این تحقیق با هدف به روزرسانی اطلاعات و پایش و مسیر یابی گردوغبار در استان خوزستان و غرب کشور از داده‌های اقلیمی و سنجش از دوری (دو دهه اخیر) استفاده شد. استان ...  بیشتر