محیط زیست
1. کاربرد مدل های WRF-Chem و HYSPLIT در بررسی کانون و مسیر گرد و غبار (مورد مطالعه: طوفان گرد وغبار سپتامبر2015 در کلانشهرتهران)

غلامرضا نبی بید هندی؛ سهیلا جوانمرد؛ غلامرضا زهتابیان؛ سیده معصومه موسوی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 30-44

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2022.318668.1159

چکیده
  گزارش های سازمان های هواشناسی و حفاظت محیط زیست نشان می دهد که کلانشهر تهران نیز از این پدیده بی بهره نیوده است. به عنوان نمونه، این کلانشهر در طوفان رخ داده در روز های اول تا سوم سپتامبرسال 2015، به شدت تحت تاثیر بوده است. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسایی کانون های گرد و غبار کلانشهر تهران در روزهای طوفانی مذکور ...  بیشتر

هواشناسی فیزیکی
2. موثرترین طرحواره در بهبود عملکرد مدل WRF جهت پیش بینی بارش در منطقه شمال غرب ایران -مطالعه موردی

شقایق مرادی؛ سهیلا جوانمرد؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی؛ مریم قرایلو

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 188-200

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2021.286905.1138

چکیده
  هدف این مقاله بررسی عملکرد طرحواره های مختلف در مدل WRF برای تخمین بارش بر روی منطقه‌ی شمال غرب ایران در بارش زمستانی است. با توجه به روابط بین طرحواره‌ها ابتدا با روش گام به گام بهترین طرحواره‌ی پارامتری سازی همرفت با استفاده از مجذور میانگین مربعات (RMSE) و سپس بهترین طرحواره‌ی خردفیزیک انتخاب گردید، سپس در بهترین پیکربندی بدست‌آمده ...  بیشتر

انرژیهای تجدید پذیر
3. بررسی اقلیمی پارامتر تابش در سطح زمین با استفاده از مدل GLDAS طی دوره آماری 30 ساله ( 2010-1981) در ایران

سهیلا جوانمرد؛ لیلی خزانه داری

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 98-112

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2021.273450.1124

چکیده
  در سال‌های اخیر تغییر اقلیم باعث تغییراتی در سامانه‌های طبیعی و انسانی شده است. یکی از راه‌‌های جلوگیری از بحران‌های تغییر اقلیم، بکارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر است که در این میان انرژی خورشیدی و سطح زمین سهم بسیاری دارند. در این تحقیق به کمک داده‌های مدل GLDAS با تفکیک افقی 25/0 درجه، میانگین تابش طول موج‌های کوتاه ورودی (In-SWR)، بلند ...  بیشتر

4. امکان‌سنجی استفاده از انرژی خورشیدی در ایران با تاکید بر دشت‌های آن

سهیلا جوانمرد؛ الهام یاراحمدی؛ لیلی خزانه داری

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 335-354

چکیده
  انرژی خورشیدی یکی از منابع رایگان در دسترس و بدون آلودگی است که در شرایط اقلیمی کنونی می‌توان از آن به عنوان جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی استفاده کرد. هدف از انجام این پژوهش، برآورد مکانی و زمانی انرژی خورشیدی با تاکید بر دشت‌ها در پهنه ایران زمین است. بدین منظور میزان ابرناکی و ساعات آفتابی طی دوره 30، 20 و 10 ساله به ترتیب برای 51، 146 ...  بیشتر

5. آشکار سازی انواع ابرها با استفاده از داده های ماهواره ای بر اساس الگوریتم ISCCP در ایران

سهیلا جوانمرد؛ علیمحمد نوریان؛ سحر تاجبخش؛ جواد بداق جمالی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 130-145

چکیده
  در این مقاله ، به منظور آشکارسازی انواع ابرها در ایران از داده های عمق نوری ابر و فشار قله ابر سنجنده AVHRR ماهوارهNOAA و الگوریتم‌ تشخیص نوع ابر پروژه بین المللی ماهواره‌ای اقلیم‌شناسی ابر (ISCCP)، طی دوره آماری (2010-1981) استفاده شده است. روش به کار رفته ابداعی بوده و در نوع خود برای اولین بار برای ایران به کار رفته است. با استفاده از الگوریتمISCCP ...  بیشتر